Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr XXVIII/434/20 w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w dniu 8 października 2020 r. dotyczącej wykonania nakładki asfaltowej na ulicy Jagodowej w Krzeptowie

Uchwała Nr XXVIII/434/20 z dnia 26 listopada 2020 r.

Uchwała Nr XXVIII/434/20
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 26 listopada 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w dniu 8 października 2020 r. dotyczącej wykonania nakładki asfaltowej na ulicy Jagodowej w Krzeptowie

Na podstawie przepisu art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), art. 2 ust. 3, art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870) oraz § 103 ust. 1 Uchwały nr XLV/585/18 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Katy Wrocławskie (Dz. Urz. Woj. Doln. Z 2018 r., poz. 4737 z późn. zm.) Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala co następuje:

§ 1. Rozpatrzyć petycję złożoną w dniu 8 października 2020 r. dotyczącą wykonania nakładki asfaltowej na ulicy Jagodowej w Krzeptowie poprzez zajęcie stanowiska wyrażonego w projekcie pisma zawiadamiającego podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Celem wykonania niniejszej uchwały upoważnia się Przewodniczącą Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich do zawiadomienia podmiotu składającego petycję o sposobie jej załatwienia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Anna Skórczak

 

Załącznik do uchwały Nr XXVIII/434/20
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 26 listopada 2020 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik1(852).pdf

 

 

 

uzasadnienie

Do Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich wpłynęła petycja mieszkańca Krzeptowa dotycząca wykonania nakładki asfaltowej przy ul. Jagodowej w Krzeptowie. Jak wynika z treści petycji, została ona złożona do Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie oraz do Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich. 

Komisja Skarg Wniosków i Petycji przeprowadziła w dniu 10 listopada 2020 r.  analizę ww. petycji. W przedmiotowej sprawie Komisja uzyskała także ustną opinię adwokata. 

Komisja w pierwszej kolejności rozważyła, czy przedmiotem petycji  jest  żądanie podjęcia działań mieszczących się  w zakresie zadań i kompetencji Rady Miejskiej, biorąc pod uwagę ewentualne przekazanie petycji do rozpatrzenia organowi właściwemu. Jako że podmiot składający petycję złożył ją organowi wykonawczemu – Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, ale też Radzie Miejskiej (adresując do Komisji skarg, Wniosków i Petycji), to Komisja doszła do wniosku, że intencją wnoszącego petycję było jej rozpatrzenie przez oba te organy. W ocenie Komisji przedmiot petycji mieści się w zakresie kompetencji obu tych organów. Jeśli chodzi o planowanie zadań inwestycyjnych to Burmistrz przedkłada Radzie projekt budżetu, w którym uwzględnia , lub nie, składane do budżetu wnioski. Tym samym należałoby uznać, że to Burmistrz władny jest rozpatrzyć petycję.  O samym przyjęciu budżetu decyduje jednak Rada Miejska. Rada Miejska ma także wpływ na ostateczny kształt tego budżetu, albowiem radni mogą zgłaszać do budżetu zmiany, a ich ostateczne uwzględnienie zależy właśnie od Rady Miejskiej.  Tym samym przedmiot petycji znajduje się także w kompetencjach organu stanowiącego, zatem należało ją rozpatrzyć. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji po przeprowadzeniu dyskusji nad zasadnością petycji proponuje zająć stanowisko, które znajduje odzwierciedlenie w projekcie pisma zawiadamiającego o sposobie rozpatrzenia petycji. Rada Miejska poinformuje wnoszącego petycję o tym, iż zwróci się do organu wykonawczego o:

-  pilne zadysponowanie równiarki na ulicę Jagodową (dokładną ilość oraz zakres prac ustali Wydział Dróg i Transportu Urzędu Miasta i Gminy Katy Wrocławskie po wizji lokalnej),

- utwardzenie i wytyczenie pasa dla pieszych, którzy poruszają się ulicą,

- wyegzekwowanie prawidłowego przebiegu ruchu drogowego na osiedlu, zwrócenie uwagi na nieprawidłowe i niezgodne z przepisami poruszanie się samochodów ciężarowych obsługujących budowę,

- udrożnienie przejazdu na ulicy Tatarakowej (zakres prac ustali wydział dróg po wizji lokalnej).

Rada powinna poinformować nadto wnoszącego petycję o tym, że w ocenie organu stanowiącego wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Jagodowej w Krzeptowie jest konieczne, ale po zakończeniu prac związanych z powstającymi kolejnymi budynkami oraz w zgodzie z harmonogramem nakładek ustalonym przez odpowiednią komisję Rady Miejskiej.

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 wyniki_glosowania_434.pdf (PDF, 19.28Kb) 2020-12-08 15:14:37 10 razy
2 XXVIII-434-20.pdf (PDF, 547.11Kb) 2020-12-08 14:37:23 10 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Alicja Sawoniewicz 08-12-2020 14:37:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz 08-12-2020
Ostatnia aktualizacja: Alicja Sawoniewicz 08-12-2020 15:14:37