Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr XXVIII/433/20 w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia "Rzeczpospolita Samorządna"

Uchwała Nr XXVIII/433/20 z dnia 26 listopada 2020 r.

Uchwała Nr XXVIII/433/20
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 26 listopada 2020 r.

w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia  „Rzeczpospolita Samorządna”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 w zw. z art. 84 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się wolę przystąpienia do Stowarzyszenia „Rzeczpospolita Samorządna”.

§ 2. Rada Miejska w Kątach Wrocławskich akceptuje treść statutu Stowarzyszenia „Rzeczpospolita Samorządna”, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały i dokonanie wszelkich czynności niezbędnych w celu uzyskania członkostwa w Stowarzyszeniu „Rzeczpospolita Samorządna” powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Anna Skórczak

 

Załącznik do uchwały Nr XXVIII/433/20
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 26 listopada 2020 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik1(851).pdf

 

 

 

uzasadnienie

Stowarzyszenie „Rzeczpospolita Samorządna” zrzesza jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli. Zostało założone przez Województwo Dolnośląskie, Powiat Lubiński, Gminę Miejską Lubin, Gminę Siechnice i Gminę Ścinawa. Podstawowym celem działalności stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i kulturowego, diagnozowanie problemów i barier rozwojowych, aktywne współdziałanie w celu pozyskania środków zewnętrznych, promocja i realizacja wspólnych interesów jednostek samorządu terytorialnego, prowadzenie działalności na rzecz integracji europejskiej, oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami. Stowarzyszenie realizuje swoje cele m.in. poprzez: wspieranie rozwoju jednostek samorządu terytorialnego, organizowanie współpracy i wymiany informacji między samorządami lokalnymi a samorządami województw, promocję społeczności lokalnych regionu, wspieranie uczestnictwa jednostek zrzeszonych w stowarzyszeniu w programach Unii Europejskiej, współpracę i wymianę doświadczeń w zakresie rozwoju gospodarczego, kulturalnego, oświatowego i społecznego, rynku pracy oraz ochrony środowiska naturalnego. Współpraca w ramach Stowarzyszenia „Rzeczpospolita Samorządna" ułatwi współdziałanie samorządów lokalnych poprzez sprawniejszą koordynację działań i wymianę informacji, co więcej umożliwi szersze wykorzystanie potencjału lokalnych społeczności, ich integrację, a tym samym wesprze budowę społeczeństwa obywatelskiego. Członkostwo w Stowarzyszeniu jest korzystne z punktu widzenia interesów i zadań Gminy Kąty Wrocławskie. Mając na uwadze wyzwania stojące przed samorządami lokalnymi, celowe i zasadne jest przystąpienie do Stowarzyszenia „Rzeczpospolita Samorządna".

 

 

Niniejsza uchwała niesie za sobą konieczność zabezpieczenia na rok 2021 oraz na lata kolejne środków w budżecie Gminy Kąty Wrocławskie w Dziale 750 rozdział 75095 na pokrycie składki członkowskiej, której wysokość równa jest iloczynowi liczby mieszkańców gminy oraz stawki 2 zł.

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 wyniki_glosowania_433 .pdf (PDF, 18.26Kb) 2020-12-08 15:14:26 8 razy
2 XXVIII-433-20.pdf (PDF, 3.54Mb) 2020-12-08 14:30:01 8 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Alicja Sawoniewicz 08-12-2020 14:30:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz 08-12-2020
Ostatnia aktualizacja: Alicja Sawoniewicz 08-12-2020 15:14:26