Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr XXVIII/430/20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Zabrodzie

Uchwała Nr XXVIII/430/20 z dnia 26 listopada 2020 r.

Uchwała Nr XXVIII/430/20
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 26 listopada 2020 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Zabrodzie

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Zabrodzie.

§ 2. Sporządzany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zmieni w części: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony uchwałą nr XXXII/268/96 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia  16 grudnia 1996 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wrocławskiegonr 3 z dnia 21 lutego 1996 r., poz. 35, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony uchwałą nr XII/116/07 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 października 2007 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 306 z dnia 28 grudnia 2007 r., poz. 4179 oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony uchwałą nr XXI/282/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia  25 sierpnia 2016 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 września 2016 r., poz. 4244.

§ 3. Granice obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Anna Skórczak

 

Załącznik do uchwały Nr XXVIII/430/20
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 26 listopada 2020 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik1(848).pdf

Obszar objęty planem

 

 

 

Uzasadnienie

 

Powierzchnia sporządzanego planu miejscowego zajmuje ok. 79 ha gruntów, które użytkowane są jako tereny rolnicze. Plan obejmuje między innymi działki nr: 9/58, 9/67 (w części), 34 (w części) i 21, 30/1, 31/1, 33/1 obręb Zabrodzie. Obszar objęty jest w części: miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym uchwałą nr XXXII/268/96 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia  16 grudnia 1996 r.,  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym uchwałą nr XII/116/07 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 października 2007 r. oraz miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym uchwałą nr XXI/282/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia  25 sierpnia 2016 r. W planach tych część gruntów przeznaczona jest pod tereny upraw rolnych. Działki nr 31/1 i 33 obręb Zabrodzie przeznaczone są pod obiekty produkcyjne, składy, magazyny. Działki nr 31/2 i 30/2 przeznaczone są pod drogę klasy głównej. Zmianę planu przeprowadza się w celu wyznaczenia nowych terenów aktywnosci gospodarczej oraz w celu likwidacji przebiegu drogi klasy głównej. Obsługa komunikacyjna terenów bedzie odbywać się poprzez wyznaczone w projekcie planu drogi włączone do zewnętrzego układu komunikacyjnego.

Zmiana ustaleń planu będzie zgodna ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie. Dokument ten wskazuje tereny o dominującej aktywności gospodarczej.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdza się, że przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Zabrodzie jest zasadne.

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 wyniki_glosowania_430 pdf.pdf (PDF, 18.29Kb) 2020-12-08 15:13:47 10 razy
2 XXVIII-430-20.pdf (PDF, 602.94Kb) 2020-12-08 14:13:30 14 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Alicja Sawoniewicz 08-12-2020 14:13:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz 08-12-2020
Ostatnia aktualizacja: Alicja Sawoniewicz 08-12-2020 15:13:47