Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr XXVIII/429/20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w północnej części obrębu Zabrodzie

Uchwała Nr XXVIII/429/20 z dnia 26 listopada 2020 r.

Uchwała Nr XXVIII/429/20
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 26 listopada 2020 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w północnej części obrębu Zabrodzie

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w północnej części obrębu Zabrodzie.

§ 2. Sporządzany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zmieni w części: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony uchwałą nr XXXII/268/96 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia  16 grudnia 1996 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wrocławskiegonr 3 z dnia 21 lutego 1996 r., poz. 35, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony uchwałą nr XII/116/07 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 października 2007 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 306 z dnia 28 grudnia 2007 r., poz. 4179oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony uchwałą nr XXV/326/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia  24 listopada 2016 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2016 r., poz. 6013.

§ 3. Granice obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Anna Skórczak

 

Załącznik do uchwały Nr XXVIII/429/20
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 26 listopada 2020 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik1(847).pdf

Obszar objęty planem

 

 

 

Uzasadnienie

 

Powierzchnia sporządzanego planu miejscowego zajmuje ok. 24 ha gruntów, które użytkowane są jako tereny rolnicze. Plan obejmuje między innymi działki nr 9/67 (w części) i 34 obręb Zabrodzie. Obszar objęty jest w części: miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym uchwałą nr XXXII/268/96 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia  16 grudnia 1996 r.,  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym uchwałą nr XII/116/07 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 października 2007 r. oraz miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym uchwałą  nr XXV/326/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia  24 listopada 2016 r. W planach tych część gruntów przeznaczona jest pod tereny upraw rolnych. Działka nr 34 obręb Zabrodzie w części przeznaczona jest pod obiekty produkcyjne, składy, magazyny oraz pod drogę klasy głównej. Zmianę planu przeprowadza się w celu wyznaczenia nowych terenów aktywnosci gospodarczej oraz w celu likwidacji przebiegu drogi klasy głównej. Obsługa komunikacyjna terenów bedzie odbywać się poprzez wyznaczone w projekcie planu drogi włączone do zewnętrzego układu komunikacyjnego.

Zmiana ustaleń planu będzie zgodna ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie. Dokument ten wskazuje tereny o dominującej aktywności gospodarczej.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdza się, że przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w północnej części obrębu Zabrodzie jest zasadne.

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 wyniki_glosowania_429.pdf (PDF, 18.27Kb) 2020-12-08 15:13:35 11 razy
2 XXVIII-429-20.pdf (PDF, 510.41Kb) 2020-12-08 14:09:59 13 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Alicja Sawoniewicz 08-12-2020 14:09:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz 08-12-2020
Ostatnia aktualizacja: Alicja Sawoniewicz 08-12-2020 15:13:35