Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr XXVIII/426/20 w sprawie zmiany uchwały nr XXI/288/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe

Uchwała Nr XXVIII/426/20 z dnia 26 listopada 2020 r.

Uchwała Nr XXVIII/426/20
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 26 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXI/288/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie okreslenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróznień za osiągnięte wyniki sportowe

Na podstawie art.18, ust.2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713z późn. zm.) oraz art.31 ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (t.j  Dz.U z 2020 r. poz. 1133), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXI/288/16Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróznień za osiągnięte wyniki sportowe wprowadza się następujące zmiany:

1) w  § 2, ust.1,  pkt 4 otrzymuje brzmienie „jest członkiem kadry narodowej w swojej kategorii wiekowej ”,

3) § 4  ust. 5 otrzymuje brzmienie „w przypadku wskazanym w  §2 ust.1 pkt 5  - 400 zł.brutto”

4) § 8, ust. 6 otrzymuje brzmienie „Trenerowi, za przyczynienie się do osiągnięcia przez zawodnika lub drużynę wysokich wyników  sportowych, określonych w ust. 4, może być przyznana nagroda w wysokości do 75% nagrody pieniężnej przysługującej zawodnikowi lub drużynie”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Anna Skórczak

 

 

uzasadnienie

W uchwale nr XXI/288/16Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe wprowadza się następujące zmiany:

1/ zmienia się brzmienie § 2 ust. 1pkt 4, który dotychczasowo stanowił: „Stypendium sportowe może być przyznane osobie fizycznej – zawodnikowi, który uprawia dyscyplinę sportu uznaną za znaczącą dla Gminy Kąty Wrocławskie, jest mieszkańcem Gminy Kąty Wrocławskie oraz uzyskał jeden z następujących wyników sportowych: jest członkiem kadry narodowej, wojewódzkiej lub makroregionu w swojej kategorii wekowej” (pkt 4). Nowe brzmienie tego punktu wyłącza możliwość uzyskania stypendium sportowego za samo członkostwo w kadrze wojewódzkiej lub makroregionu.  Po zmianie punkt ten będzie miał zatem następującą treść: „Stypendium sportowe może być przyznane osobie fizycznej – zawodnikowi, który uprawia dyscyplinę sportu uznaną za znaczącą dla Gminy Kąty Wrocławskie, jest mieszkańcem Gminy Kąty Wrocławskie oraz uzyskał jeden z następujących wyników sportowych: jest członkiem kadry narodowej w swojej kategorii wekowej (pkt 4). Pozostałe wyniki sportowe za które może być przyznane stypendium wymienione są w pozostałych punktach §2 ust. 1 i nie uległy w żaden sposób zmianie.

2/ zmienia się brzmienie § 4ust. 5 , który dotychczasowo stanowił: „Wysokość miesięcznego stypendium sportowego wynosi w przypadku wskazanym w § 2 ust. 1 pkt 4 – 400 zł brutto”. Omyłkowo ustęp ten odnosi się do § 2 ust. 1 pkt 4,  w sytuacji gdy powinien odnosić się do § 2 ust. 1 pkt 5. Do § 2 ust. 1 pkt 4 odnosi się już bowiem § 4 ust. 4. Była to zwykła omyłka pisarska w uchwale, którą dostrzeżono przy okazji wprowadzania zmian, wobec czego należy omyłkę tę usunąć. Nowe brzmienie § 4 ust. 5 jest następujące: „Wysokość miesięcznego stypendium sportowego wynosi w przypadku wskazanym w § 2 ust. 1 pkt 5 – 400 zł brutto”.

3/ zmienia się brzmienie § 8 ust. 6, który dotychczasowo stanowił: „Trenerowi, za przyczynienie się do osiągnięcia przez zawodnika lub drużynę wysokich wyników  sportowych, określonych w ust. 4, może być przyznana nagroda w wysokości  75% nagrody pieniężnej przysługującej zawodnikowi lub drużynie”. Nowe brzmienie tego ustępu zakłada przyznanie trenerowi nagrody w wysokości do 75% nagrody pieniężnej przysługującej zawodnikowi lub drużynie. Po zmianie ustęp ten będzie miał zatem następującą treść: „Trenerowi, za przyczynienie się do osiągnięcia przez zawodnika lub drużynę wysokich wyników  sportowych, określonych w ust. 4, może być przyznana nagroda w wysokości do 75% nagrody pieniężnej przysługującej zawodnikowi lub drużynie”.

Dzięki zaproponowanym zmianom przyznawanie stypendiów sportowych i nagród odbywać się będzie według bardziej racjonalnych zasad.

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 wyniki_glosowania_426 .pdf (PDF, 20.37Kb) 2020-12-08 15:12:53 10 razy
2 XXVIII-426-20.pdf (PDF, 204.02Kb) 2020-12-08 13:58:46 16 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Alicja Sawoniewicz 08-12-2020 13:58:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz 08-12-2020
Ostatnia aktualizacja: Alicja Sawoniewicz 08-12-2020 15:12:53