Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr XXVIII/418/20 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Uchwała Nr XXVIII/418/20 z dnia 26 listopada 2020 r.

Uchwała Nr XXVIII/418/20
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 26 listopada 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

W uchwale Nr XV/231/19 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020 r. poz.713) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 216, art 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2019 r. poz.869), Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 193 442 999,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego dochody bieżące 172 474 495,63 zł i dochody majątkowe 20 968 504,18 zł. 

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 208 278 234,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego wydatki bieżące 159 958 003,40 zł i wydatki majątkowe 48 320 231,50 zł.

3. Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 47 628 672,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Anna Skórczak

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/418/20
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 26 listopada 2020 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik1(839).pdf

 

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/418/20
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 26 listopada 2020 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik2(158).pdf

 

 

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/418/20
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 26 listopada 2020 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik3(112).pdf

 

 

Uzasadnienie

 1. W rozdziale 92695 zwiększa się planu dochodów i wydatków w związku z otrzymaną darowizną od podmiotu zewnętrznego w wysokości 9 500,00 zł (§ 0960) z przeznaczeniem na zakup urządzeń zabawowych dla Osiedla nr 1 w Kątach Wrocławskich (§ 4210).
 2. W rozdziale 92109 § 6060 wprowadza się wydatek inwestycyjny w kwocie 20 000,00 zł
  z przeznaczeniem na zakup traktora ogrodowego – kosiarki dla sołectwa Bogdaszowice. Środki na ten cel pochodzą z wpłaty od podmiotu zewnętrznego darowizny w wysokości 15 000,00 zł (zwiększenie planu dochodów w rozdziale 92109 § 6290) oraz
  z przeniesienia kwoty 5 000,00 zł (z rozdziału 92109 § 4210).
 3. Na wniosek Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji dokonuje się zwiększenia w planie dochodów i wydatków w rozdziale 92109 w wysokości 2 196,00 zł z tytułu zwrotu kosztów zużycia energii elektrycznej i wody, kosztów zajęcia pasa drogowego przez wykonawcę robót budowlanych zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Wrocławskiej”; uzyskane środki przeznacza się na realizację systemu alarmowego w ww. zadaniu.
 4. Na wniosek Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w planie wydatków dokonuje się przeniesienia środków finansowych w kwocie 27 000,00 zł z rozdziału 70001 § 4270 do rozdziału 90026 § 4520 zabezpieczającą plan wydatków na pokrycie opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi za najemców w lokalach komunalnych, stanowiących zasób gminy Kąty Wrocławskie. Zmiana związana jest ze zwiększeniem stawki za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny Uchwałą Nr XIV/219/19
  z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, która weszła w życie po czasie
  w jakim tworzony był projekt budżetu na 2020 rok dla ZGM.
 5. Na wniosek Zespołu Jednostek Oświatowych w związku z przeliczeniem kwot dotacji udzielanych na dzieci będące mieszkańcami gminy Kąty Wrocławskie a uczęszczającymi do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz przedszkolach na terenie gmin: Miękinia, Kostomłoty, Wrocław, Sobótka i Kobierzyce w planie wydatków dokonuje się przeniesienia środków finansowych w łącznej wysokości 232 000,00 zł
  w rozdziałach 80103, 80104, 80106.
 6. W związku z przeprowadzonym głosowaniem wniosku Radnego podczas sesji Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 26 listopada 2020 r. w zakresie przeniesienia kwoty 50 000,00 zł ze środków na promocję gminy z przeznaczeniem na wykonanie modernizacji poboczy dróg - chodniki i nakładki asfaltowe dokonuje się przesunięcia kwoty 50 000,00 zł z rozdziału 75075 § 4300 do rozdziału 60016 § 6050.

 

W wyniku wprowadzonych zmian planowany deficyt budżetu nie ulega zmianie.

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 wyniki_glosowania_418.pdf (PDF, 18.02Kb) 2020-12-08 15:10:27 9 razy
2 XXVIII-418-20.pdf (PDF, 830.75Kb) 2020-12-08 13:20:53 18 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Alicja Sawoniewicz 08-12-2020 13:20:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz 08-12-2020
Ostatnia aktualizacja: Alicja Sawoniewicz 08-12-2020 15:10:27