Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

obwieszczenie OSiR.6220.24.2020/12 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie "zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażem podziemnym, dojazdami, dojściami, miejscami parkingowymi, drogami wewnętrznymi, parkingami naziemnymi, parkingiem podziemnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną?.

OSiR.6220.24.2020/12                                                     Kąty Wrocławskie, dnia 05 listopada 2020 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 74 ust. 3 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.)

 

zawiadamiam

 

że dnia 05 listopada 2020 r., po rozpatrzeniu wniosku Jana Hetmana, działającego na rzecz i w imieniu spółki Omega Osada Sportowa Sp. z o.o. sp. k., Smolec, ul. Topolowa 12, 55-080 Kąty Wrocławskie, bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, została wydana Decyzja Nr 20/2020, znak OSiR.6220.24.2020/11, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażem podziemnym, dojazdami, dojściami, miejscami parkingowymi, drogami wewnętrznymi, parkingami naziemnymi, parkingiem podziemnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną”, realizowanego na działkach nr ewid. 182/51, 182/55, 182/56, 182/120, 182/121, 576/20, 580/4, 580/2 AM-1 obręb Smolec, gmina Kąty Wrocławskie.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nastąpiło przed uzyskaniem decyzji
o pozwoleniu na budowę, wydawanej na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane.

Przedmiotową inwestycję w oparciu o § 3 ust. 1 pkt 58 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839) zaliczono do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Z treścią decyzji, wnioskiem oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich, ul. Rynek – Ratusz 1, w Wydziale Ochrony Środowiska
i Rolnictwa, pok. 25A, w terminie 14 dni od dnia podania powyższej informacji do publicznej wiadomości.

Jednocześnie informuję, że od przedmiotowej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

Ponieważ liczba stron niniejszego postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 wyżej wspomnianej ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
, niniejsze zawiadomienie podane zostaje do wiadomości przez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie oraz w miejscowościach Zabrodzie.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Podano do publicznej wiadomości przez:

  1. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich
  2. Umieszczenie na stronie internetowej http://bip.katywroclawskie.pl
  3. W sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości Smolec

 

 

wywieszono dnia…………………..

 

zdjęto dnia….………………………

 

podpis………………………………..

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 OSIR.6220.242020_12.pdf (PDF, 468.16Kb) 2020-11-17 08:31:25 17 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Matysek 17-11-2020 08:31:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Matysek 17-11-2020
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Matysek 17-11-2020 08:31:30