Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr XXVII/409/20w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat

Uchwała Nr XXVII/409/20 z dnia 29 października 2020 r.

Uchwała Nr XXVII/409/20
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 29 października 2020 r.

w  sprawie wyrażenia zgody  na zawarcie  kolejnej umowy dzierżawy  z dotychczasowym  dzierżawcą, której  przedmiotem jest ta sama  nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat.

Na podstawie: art 18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z 2020 r. poz.713) art.13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65) Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą na część nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 122/18 AM-7 obręb Kąty Wrocławskie o pow. 0,0150 ha pod uprawę roślin jednorocznych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Anna Skórczak

 

Załącznik do uchwały Nr XXVII/409/20
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 29 października 2020 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik1(815).pdf

 

 

 

uzasadnienie

 

Nieruchomość opisana w § 1 niniejszej uchwały stanowi własność Gminy Kąty Wrocławskie i znajduje się w gminnym zasobie nieruchomości.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z ustaw, nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu.

W szczególności nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenie, oddanie w trwały zarząd, a także mogą być obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek, przekazane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw państwowych oraz jako majątek tworzonych fundacji.

W myśl art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.a ustawy o samorządzie gminnym, do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawianie lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. Uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zamierzają zawrzeć kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

W tej sytuacji burmistrz może zawrzeć kolejną umowę wyłącznie za zgodą rady gminy.

Działka nr 122/18 AM-7 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod  zieleń urządzoną.

Przez obecnego dzierżawcę część dz. nr 122/18 AM-7 o pow.150 m2, wykorzystywana jest pod uprawę roślin jednorocznych.

Przedłużenie umowy na okres 3 lat będzie stanowiło dla gminy źródło dalszych dochodów.

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały znajduje pełne uzasadnienie.

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 wyniki_glosowania_409.pdf (PDF, 19.22Kb) 2020-11-09 09:34:54 6 razy
2 XXVII-409-20.pdf (PDF, 434.14Kb) 2020-11-06 11:36:03 7 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Alicja Sawoniewicz 06-11-2020 11:36:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz 06-11-2020
Ostatnia aktualizacja: Alicja Sawoniewicz 09-11-2020 09:34:54