Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr XXVII/400/20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Samotwór w rejonie ulicy Słonecznej

Uchwała Nr XXVII/400/20 z dnia 29 października 2020 r.

Uchwała Nr XXVII/400/20
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 29 października 2020 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Samotwór w rejonie ulicy Słonecznej

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Samotwór w rejonie ulicy Słonecznej.

§ 2. Sporządzany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zmieni w części miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony uchwałą nr XXIII/188/96 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia  21 marca 1996 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wrocławskiegonr 6 z dnia 17 czerwca 1996 r., poz. 72.

§ 3. Granice obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Anna Skórczak

 

Załącznik do uchwały Nr XXVII/400/20
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 29 października 2020 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik1(806).pdf

obszar objęty planem

 

 

 

Uzasadnienie

 

Sporządzany plan miejscowy obejmuje teren o powierzchni ok. 0,116 ha. Budynek na działce 45/5 jest użytkowany jako świetlica wiejska. Działka nr 45/4 jest wykorzystywana jako plac zabaw oraz znajduje się na niej wydzielone miejsce do selektywnej zbiórki odpadów. Teren objęty planem ma bezposredni dostęp do drogi publicznej. Obszar objęty jest planem miejscowym uchwalonym uchwałą nr XXIII/188/96 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia  21 marca 1996 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wrocławskiego nr 6 z dnia 17 czerwca 1996 r., poz. 72. Zapisy tego planu wskazały tereny upraw rolnych. Zmianę planu przeprowadza się w celu umożliwienia rozbudowy obiektu świetlicy wiejskiej.

Zmiana ustaleń planu będzie zgodna ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie. Dokument ten wskazuje tereny o dominującej funkcji mieszkaniowej.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdza się, że przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Samotwór w rejonie ulicy Słonecznej jest zasadne.

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 wyniki_glosowania_400.pdf (PDF, 18.51Kb) 2020-11-09 09:31:46 7 razy
2 XXVII-400-20.pdf (PDF, 488.67Kb) 2020-11-06 11:05:50 11 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Alicja Sawoniewicz 06-11-2020 11:05:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz 06-11-2020
Ostatnia aktualizacja: Alicja Sawoniewicz 09-11-2020 09:31:46