Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr XXVII/398/20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działki nr 92/88 obręb Mokronos Górny

Uchwała Nr XXVII/398/20 z dnia 29 października 2020 r.

Uchwała Nr XXVII/398/20
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 29 października 2020 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działki nr 92/88 obręb Mokronos Górny

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działki nr 92/88 obręb Mokronos Górny.

§ 2. Sporządzany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zmieni w części miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Mokronos Górny, uchwalony uchwałą nr XII/108/03 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 4 lipca 2003 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 126 z dnia 14 sierpnia 2003 r. poz. 2257.

§ 3. Granice obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Anna Skórczak

 

Załącznik do uchwały Nr XXVII/398/20
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 29 października 2020 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik1(805).pdf

obszar objęty planem

 

 

 

Uzasadnienie

 

Sporządzany plan miejscowy obejmuje teren o powierzchni ok. 0,72 ha.  Stanowi on część działki nr 92/88 obręb Mokronos Górny. Teren jest  niezabudowany, ma bezpośredni dostęp do dróg publicznych. Użytkowany jest jako boisko i sklasyfikowany jest jako klasoużytek Bz. Obszar objęty jest planem miejscowym uchwalonym uchwałą nr XII/108/03 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 4 lipca 2003 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 126 z dnia 14 sierpnia 2003 r. poz. 2257. W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszar przeznaczony jest pod tereny upraw rolnych oraz w części pod tereny zabudowy mieszkaniowej: jednorodzinnej, wielorodzinnej oraz zagrodowej.  Celem opracowania jest wyznaczenie terenu sportu i rekreacji z dopuszczeniem lokalizacji świetlicy wiejskiej.

Zmiana ustaleń planu będzie zgodna ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie. Dokument ten wskazuje na obszarze objętym planem tereny o dominującej funkcji usług sportu i rekreacji oraz tereny o dominujacej funkcji urządzeń produkcji i obsługi rolnictwa.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdza się, że przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działki nr 92/88 obręb Mokronos Górny jest zasadne.

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 wyniki_glosowania_398.pdf (PDF, 19.34Kb) 2020-11-09 09:30:37 9 razy
2 XXVII-398-20.pdf (PDF, 493.81Kb) 2020-11-06 10:58:35 16 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Alicja Sawoniewicz 06-11-2020 10:58:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz 06-11-2020
Ostatnia aktualizacja: Alicja Sawoniewicz 09-11-2020 09:30:37