Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr XXVII/395/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu

Uchwała Nr XXVII/395/20 z dnia 29 października 2020 r.

Uchwała Nr XXVII/395/20
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 29 października 2020 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu

Na podstawie  art. 10 ust.2 i art. 18 ust.2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym                         ( t.j.Dz.U. z 2020 roku,  poz.713 ) oraz 216 ust.2, pkt.5 i art.220 ust.1  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz.U. z 2019 roku, poz.869 z późn. zm.)  Rada Miejska uchwala:

§ 1. Udziela się pomocy finansowej w wysokości 15000,00 złotych dla Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 347 w zakresie budowy chodnika w Pietrzykowicach”.

§ 2. Pomoc , o której mowa w § 1 zostanie udzielona w roku 2021.

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej określone zostaną w aneksie do porozumienia zawartego pomiędzy  Samorządem Województwa Dolnośląskiego a Gminą Kąty Wrocławskie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 5. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr XIX//275/2020 z dnia 30.06.2020r.    o udzielenie pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Anna Skórczak

 

 

uzasadnieniE

 

Wnioskiem z dnia 28 sierpnia 2019r  do Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei  wystąpiono o ujęcie zadania w ramach programu „infrastruktury drogowej”  opracowania dokumentacji projektowej pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 347 w zakresie budowy chodnika w Pietrzykowicach” .

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei pismem z dnia 4 grudnia 2019 poinformowała o wytypowaniu w/w zadania do realizacji na 2020 rok przy współudziale 50% oszacowanych kosztów wykonania dokumentacji projektowej. Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwałą z dnia 30 czerwca 2020r postanowiła udzielić Województwu Dolnośląskiemu pomocy finansowej na w/w zadanie.  W związku z w/w uchwałą Burmistrz zawarł stosowne porozumienie.   Pismem z dnia 6 lipca 2020 wpłynęła informacja o braku możliwości zakończenia realizacji umowy z wykonawcą dokumentacji w roku 2020, tym samym pomoc finansowa powinna być udzielona nie z budżetu 2020 ale w roku 2021.

 Wobec tego konieczne stało się podjęcie niniejszej uchwały a następnie podpisanie stosownego  aneksu do porozumienia o udzieleniu pomocy finansowej Gminy Kąty Wrocławskie dla Województwa Dolnośląskiego w wysokości  15000,00złotych  tj. bez zmian.

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 XXVII-395-20.pdf (PDF, 201.80Kb) 2020-11-06 10:47:33 11 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Alicja Sawoniewicz 06-11-2020 10:47:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz 06-11-2020
Ostatnia aktualizacja: Alicja Sawoniewicz 06-11-2020 10:47:33