Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sadków

Uchwała

Projekt

 

z dnia 21 października 2020 r.

Zatwierdzony przez .........................

 

 

 

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia .................... 2020 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sadków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 713) oraz art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 470) uchwala się co następuje:

§ 1. 1.  Nadaje się ulicy zlokalizowanej w miejscowości Sadków w granicach działki nr ewid. 74/9 nazwę ulica Migdałowa.

2. Przebieg i granice ulicy wymienionej w ust.1 oznaczone są na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Anna Skórczak

 

Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia .................... 2020 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik1(792).pdf

 

 

 

uzasadnienie

 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, podejmowanie uchwał, w sprawie nazw ulic, placów publicznych, mostów oraz wznoszenia pomników przyrody, należy do wyłącznej kompetencji właściwości rady gminy.

Ustalenie nowej nazwy ulicy, będącej przedmiotem niniejszej uchwały wiąże się z potrzebą zapewnienia prawidłowej i czytelnej numeracji porządkowej, nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę, zgodnie z zasadami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z dnia 2 lutego 2012 r., poz. 125).

Powyższa droga, której proponuje się nadać nazwę jest drogą prywatną.

W związku z art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470) podjęcie przez Radę Miejską uchwały o nadanie nazwy drodze wewnętrznej wymaga zgody właściciela drogi. Wniosek wraz z propozycją nadania nazwy ul. Migdałowa został złożony przez współwłaścicieli dz. drogowej.

Proponowana nazwa: ulica Migdałowa uzyskała pozytywną opinię zebrania wiejskiego wsi Sadków.

Należy zwrócić szczególną uwagę, iż nadanie nazwy ulicy służy bezpieczeństwu mieszkańców oraz określa lokalizację nieruchomości m.in. służbom ratowniczym.

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 nazwa ulicy w Sadkowie ul. Migdałowa.pdf (PDF, 460.69Kb) 2020-10-21 08:25:41 20 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Alicja Sawoniewicz 21-10-2020 08:25:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz 21-10-2020
Ostatnia aktualizacja: Alicja Sawoniewicz 21-10-2020 08:25:41