Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat (cz. dz. nr 122/18 pow. 0,0195 ha)

Uchwała

Projekt

 

z dnia 20 października 2020 r.

Zatwierdzony przez .........................

 

 

 

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia .................... 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o smorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65) Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą na nieruchomość gruntową oznaczoną geodezyjnie jako część działki nr 122/18 AM-7 obręb Kąty Wrocławskie o pow. 0,0195 ha, na poprawę zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Anna Skórczak

 

Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia .................... 2020 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik1(789).pdf

 

 

 

uzasadnienie

Nieruchomość opisana w §1 niniejszej uchwały stanowi własność Gminy Kąty Wrocławskie i znajduje się w gminnym zasobie nieruchomości.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z ustaw, nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu.

W szczególności nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenie, oddanie w trwały zarząd, a także mogą być obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek, przekazane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw państwowych oraz jako majątek tworzonych fundacji.

W myśl art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym, do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawianie lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. Uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zamierzają zawrzeć kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. W tej sytuacji burmistrz może zawrzeć kolejną umowę wyłącznie za zgodą rady gminy.

Dzierżawiona część działki nr 122/18 AM-7 obręb Kąty Wrocławskie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
i usługowej. Przez obecnego dzierżawcę część dz. nr 122/18 AM-7 o pow. 0,0195 ha, wykorzystywana jest na poprawę zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.

Przedłużenie umowy na okres 3 lat będzie stanowiło dla gminy źródło dalszych dochodów.

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały znajduje pełne uzasadnienie.

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Uchwała 23 dz. nr 122-18 pow. 0,0195.pdf (PDF, 472.42Kb) 2020-10-20 16:02:46 11 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Alicja Sawoniewicz 20-10-2020 16:02:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz 20-10-2020
Ostatnia aktualizacja: Alicja Sawoniewicz 20-10-2020 16:02:46