Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr VII/44/11 z dnia 31 marca 2011 r. wraz z uchwałą zmieniającą nr XLV/566/18 z dnia 23 sierpnia 2018 r.

Uchwała

Projekt

 

z dnia 20 października 2020 r.

Zatwierdzony przez .........................

 

 

 

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia .................... 2020 r.

w sprawie uchylenia uchwały nr VII/44/11 z dnia 31 marca 2011 r. wraz z uchwałą zmieniająca nr XLIV/566/18 z dnia 23 sierpnia 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm..) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchyla się uchwałę nr VII/44/11 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Samotwór wraz z uchwałą nr XLIV/566/18 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/44/11 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Samotwór.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Anna Skórczak

 

 

uzasadnienie

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Samotwór był opracowywany od 2011 r. Po uzyskaniu uzgodnień i opinii projekt był trzykrotnie wyłożony do publicznego wglądu. Każdorazowo wpływały do projektu uwagi. Rada Miejska uchwaliła plan w 2015 roku, który został zaskarżony. Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił plan miejscowy. Po dokonaniu stosownych korekt projekt został ponownie wyłożony do publicznego wglądu i kolejny raz wpłynęły do niego uwagi. W 2017 r. został przedłożony Radzie Miejskiej celem uchwalenia, jednakże plan nie został uchwalony. W 2018 r. Rada Miejska w Kątach Wrocławskich dokonała zmiany pierwotnej uchwały i zdecydowano o możliwości uchwalenia planu w dwóch częściach. Wyłożono do wglądu kolejny raz projekt części obszaru. Ponownie wpłynęły uwagi.

Uchylenie uchwały nr VII/44/11 z dnia 31 marca 2011 r. wraz z uchwałą zmieniająca nr XLIV/566/18 z dnia 23 sierpnia 2018 r. jest zasadne, ponieważ w trakcie kilkuletniego procedowania wielokrotnie zmieniło się prawo w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego. Projekt wywołuje wiele kontrowersji wśród społeczności lokalnej i dalsze prace nie rokują wypracowania kompromisu. Ponadto w obecnej sytuacji gospodarczo-ekonomicznej uchwalenie planu jest nieuzasadnione, w projekcie bowiem wyznacza się obwodnice wsi Samotwór, o parametrach drogi zbiorczej o szerokości w liniach rozgraniczających 20m i długości 750m. Wykup gruntów pod ten cel jest obecnie niemożliwy do wykonania.

 

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdza się, że zasadnym jest odstąpienie od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Samotwór.

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 uchylenie Samotwór.pdf (PDF, 216.22Kb) 2020-10-20 14:45:28 14 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Alicja Sawoniewicz 20-10-2020 14:45:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz 20-10-2020
Ostatnia aktualizacja: Alicja Sawoniewicz 20-10-2020 14:45:28