Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sadków w rejonie ulicy Kasztanowej i Pogodnej

Uchwała

Projekt

 

z dnia 20 października 2020 r.

Zatwierdzony przez .........................

 

 

 

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia .................... 2020 r.

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sadków w rejonie ulic Kasztanowej i Pogodnej

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sadków w rejonie ulic Kasztanowej i Pogodnej.

§ 2. Sporządzany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zmieni w części miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony uchwałą nr XXXII/264/96 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 16 grudnia 1996 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wrocławskiego nr 3 z dnia 21 lutego 1997 r. poz. 31.

§ 3. Granice obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Anna Skórczak

 

Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia .................... 2020 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik1(778).pdf

obszar objety planem

 

 

 

Uzasadnienie

 

Sporządzany plan miejscowy obejmuje teren o powierzchni ok. 26 ha. Teren jest w znacznej części niezabudowany, ma bezpośredni dostęp do dróg publicznych. Obszar objęty jest planem miejscowym uchwalonym uchwałą nr XXXII/264/96 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 16 grudnia 1996 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wrocławskiego nr 3 z dnia 21 lutego 1997 r. poz. 31. W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzenngo obszar stanowią w przeważającej liczbie grunty rolne. Użytkowane są jako pola uprawne. Część działek u zbiegu ulic Kolejowej i Kasztanowej stanowi wykorzystane tereny budowlane. Celem opracowania jest wyznaczenie nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Zmiana ustaleń planu będzie zgodna ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie. Dokument ten wskazuje tereny o dominującej funkcji mieszkaniowej.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdza się, że przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sadków w rejonie ulic Kasztanowej i Pogodnej jest zasadne.

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 przystapienie Sadków ul. Kasztanowa i Pogodna.pdf (PDF, 666.90Kb) 2020-10-20 14:30:32 27 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Alicja Sawoniewicz 20-10-2020 14:30:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz 20-10-2020
Ostatnia aktualizacja: Alicja Sawoniewicz 20-10-2020 14:30:32