Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii gminnych dróg publicznych oraz ustalenia jej przebiegu

Uchwała z dnia 9 października 2020 r.

Projekt

 

z dnia 20 października 2020 r.

Zatwierdzony przez .........................

 

 

 

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 9 października 2020 r.

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii gminnych dróg publicznych oraz ustalenia jej przebiegu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713/ oraz art. 7 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /t.j. Dz. U. z 2020r, poz.470/ po zasięgnięciu pozytywnej opinii Zarządu Powiatu Wrocławskiego, Rada Miejska w Kątach Wrocławskich, uchwala się co następuje:

§ 1. Zalicza się do kategorii gminnych dróg publicznych drogę, składającą się z działek o nr 52/16, 52/21, 88/18, 88/15, 52/19, 52/20, 53/21, 53/22, 58/7, 58/5, 58/4 oraz na części działki nr 92/3 AM-1 obręb Nowa Wieś Wrocławska.

§ 2. Przebieg drogi wymienionej w § 1 przedstawiono na mapie stanowiącej załącznik nr 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Anna Skórczak

 

Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 9 października 2020 r.
Zalacznik1.jpg

 

 

 

 

 

uzasadnienie

 

Zgodnie z art. 7 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych /t.j. Dz. U. z 2020r, poz.470/, zaliczenie do kategorii dróg gminnych publicznych oraz ustalenie przebiegu istniejących dróg gminnych następuje w drodze uchwały Rady Miejskiej po zasięgnięciu opinii właściwego Zarządu Powiatu.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020r, poz. 470 z późn. zm.) do gminnych dróg publicznych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym nie zaliczone do innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych. Droga określona w załączniku graficznym, stanowiącym załącznik do niniejszego pisma, posiada znaczenie lokalne i stanowi uzupełnienie sieci dróg służących miejscowym potrzebom i nie jest zaliczona do innych kategorii dróg publicznych.

Droga została wybudowana w procedurze "ZRID", tj. ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1363) na podstawie decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 550/2019 z dnia 25 czerwca 2019 zatwierdzającej projekt budowlany i podział nieruchomości oraz udzielającej zezwolenie na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi gminnej wraz z włączeniem do ulicy Ryszarda Chomicza w Nowej Wsi Wrocławskiej, gmina Kąty Wrocławskie”, usytuowanej na działkach nr ewid. 52/16, 52/21, 88/18, 88/15, 52/19, 52/20, 53/21, 53/22, 58/7, 58/5, 58/4 oraz na części działki nr 92/3 AM-1 obręb Nowa Wieś Wrocławska, stanowiących własność Gminy Kąty Wrocławskie.

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych publicznych.pdf (PDF, 587.49Kb) 2020-10-20 14:25:13 36 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Alicja Sawoniewicz 20-10-2020 14:21:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz 20-10-2020
Ostatnia aktualizacja: Alicja Sawoniewicz 20-10-2020 14:25:13