Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Sesja nr XXVI Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 24 września 2020 roku

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat ( dz. nr 99/30 pow. 5,32 m) 2020-09-17 18:42:10
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat ( dz. nr 81/10 pow 22 m) 2020-09-17 18:38:31
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat ( dz. nr 30/1 pow. 15 m) 2020-09-17 18:34:13
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat ( dz. nr 30/1 pow. 15 m) 2020-09-17 18:31:18
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat ( dz. nr 29/13 pow. 38,61 m, dz. nr 29/15 pow. 14,62 m) 2020-09-17 18:27:46
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat ( dz. nr 29/13 pow. 18,50 m) 2020-09-17 18:22:19
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat ( dz. nr 86 pow. 3 m) 2020-09-17 18:18:22
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat ( dz. nr 86 pow.6 m) 2020-09-17 18:15:22
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat ( dz. nr 16 pow. 72 m) 2020-09-17 18:11:20
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat ( dz. nr 29/13 pow. 6,30 m) 2020-09-17 18:07:48
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat ( dz. nr 31/2 pow. 15 m) 2020-09-17 18:02:26
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 2 lat ( dz. nr 113 pow. 34 m) 2020-09-17 17:54:26
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat ( dz. nr 129/2 pow. 0,0115 ha) 2020-09-17 17:50:47
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat ( dz. nr 21/1 pow. 0,0115 ha) 2020-09-17 17:46:30
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat ( dz. nr 11/26 pow. 316,5 m) 2020-09-17 17:42:26
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat ( dz. nr 11/26 pow. 0,0140 ha) 2020-09-17 17:38:22
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat ( dz. nr 11/24 pow. 0,0104 ha) 2020-09-17 17:34:03
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat ( dz. nr 4 pow. 0,0100 ha) 2020-09-17 17:29:54
dokument Projekt uchwały w sprawie przejecia przez Burmistrza Miasta i gminy Kąty Wrocławskie zadania zarządzania odcinkami publicznych dróg powiatowych - dawniej drogi wojewódzkiej nr 370 (m. Mokronos Dolny i Mokronos Górny) oraz nr 2018D (m. Małkowice) w zakresie pełnienia funkcji inwestora 2020-09-17 16:57:42
dokument Projekt uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych odcinka drogi powiatowej (byłej drogi wojewódzkiej DW370), przebiegającej w granicach administracyjnych Gminy Kąty Wrocławskie 2020-09-17 16:49:53
dokument Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu 2020-09-17 16:43:04
dokument Projekt uchwały o zmianie uchwały nr XVII/253/20 z dnia 30 stycznia 2020 roku Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w sprawie powołania inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia wysokości wynagrodzenie za inkaso 2020-09-17 16:37:21
dokument Projekt uchwały o zmianie uchwały nr XVII/253/20 z dnia 30 stycznia 2020 roku Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w sprawie powołania inkasentów podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 2020-09-17 16:35:31
dokument Projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kąty Wrocławskie 2020-09-17 16:32:40
dokument Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2020-09-17 16:31:22
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie 2020-09-17 16:27:34
dokument Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 2020-09-17 16:23:25
dokument Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka zo.o w Kątach Wrocławskich , na lata 2021 -2023 2020-09-17 16:18:39
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w południowej części obrębu Kąty Wrocławskie, zatwierdzonego uchwałą nr XXXIV/354/13 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 27 czerwca 2013 r 2020-09-17 16:09:04
dokument Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pietrzykowice w rejonie ul. Fabrycznej 2020-09-17 16:13:23
dokument Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowa Wieś Kącka 2020-09-17 16:03:21
dokument Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowa Wieś Kącka 2020-09-17 16:00:11
dokument Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Smolec 2020-09-15 14:45:03
dokument Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kębłowice 2020-09-17 15:51:39
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części nieruchomości na okres do 5 lat 2020-09-17 17:05:44
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat ( dz. nr 2/3 i 1/9 pow. 0,0315 ha) 2020-09-17 17:16:16
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat ( dz. nr 2/3 i 1/9 pow 0,0170 ha) 2020-09-17 17:21:03
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat ( dz. nr 2/5 i 2/46 pow 0,0115 ha) 2020-09-17 17:26:07
dokument Projekt uchwały w sprawie przejęcia przez Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie zadania zarządzania odcinkiem publicznej drogi wojewódzkiej nr 347 (m. Mokronos Dolny) w zakresie pełnienia funkcji inwestora 2020-09-22 13:52:12
dokument Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektorów szkół i placówek oświatowych 2020-09-17 18:45:48