Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2020 roku 2020-10-30 08:33:25
dokument Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktów finansowych jednostki samorządu terytorialnego. Sprawozdanie wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku 2020-10-30 08:31:54
dokument Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji. Sprawozdanie wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku 2020-10-30 08:30:07
dokument Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2020 roku 2020-10-30 08:28:57
dokument Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2020 roku 2020-10-30 08:27:57
dokument Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2020 roku 2020-09-18 09:40:37
dokument Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji. Sprawozdanie wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku 2020-09-18 09:39:04
dokument Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2020 roku 2020-09-18 09:36:54
dokument Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktów finansowych jednostki samorządu terytorialnego. Sprawozdanie wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku 2020-09-18 09:34:58
dokument Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2020 roku 2020-09-18 09:32:59
dokument Rb-28NWS sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2019 - okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca 2020 roku 2020-09-18 09:30:43
dokument Zarządzenie 517/2020 z dnia 31.08.2020 w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Kątach Wrocławskich informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2020 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu za I półrocze 2020 roku 2020-09-10 08:38:51
dokument Rb-28NWS sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2019 - okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca 2020 roku 2020-05-13 12:20:03
dokument Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji. Sprawozdanie zbiorcze wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku 2020-05-13 12:18:44
dokument Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktów finansowych jednostki samorządu terytorialnego. Sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku 2020-05-13 12:16:50
dokument Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2020 2020-05-13 12:15:37
dokument Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 200 2020-05-13 12:13:08
dokument Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2020 2020-05-13 12:11:03
dokument Zarządzenie 386/2020 z dnia 30.03.2020 w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Kątach Wrocławskich sprawozdania rocznego wykonania budżetu Gminy Kąty Wrocławskie za 2019 rok , sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu oraz informacji o stanie mienia komunalnego oraz w sprawie przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kąty Wrocławskie za 2019 rok 2020-04-20 09:55:23