Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr XV/227/19 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Uchwała Nr XV/227/19 z dnia 19 grudnia 2019 r.

Uchwała Nr XV/227/19
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019 r. poz.506 tj.z dnia 2019.03.15) oraz art. 211 ust.1, art 217 ust. 2 pkt 2,3 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2019 roku, poz.869 t.j.z dnia 2019.05.10.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Plan dochodów wynosi 157.674.509,06 złotych, w tym dochody majątkowe wynoszą

12.555.350,56 złotych. 

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 179.823.487,06 złotych w/g załącznika nr 1 do uchwały, w tym wydatki majątkowe wynoszą 52.678.969,53 złotych,

3. Plan zadań inwestycyjnych wynosi 52.578.969,53 złotych zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

4. Deficyt budżetu gminy wynosi 22.148.978.000 złotych. Źródłem pokrycia deficytu budżetu będą planowane kredyty i pożyczki. Przychody budżetu wyniosą 30.182.600 złotych, a rozchody 8.033.622 złotych. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w 2019 roku wynosi 25.503.600 złotych i jest przeznaczony na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 22.148.978 złotych oraz spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 3.354.622 złotych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Grzegorz Pacyna

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/227/19
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 19 grudnia 2019 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik1(553).pdf

 

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/227/19
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 19 grudnia 2019 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik2(106).pdf

 

 

 

uzasadnienie

 

 

 

1. Dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy rozdziałami i działami:

1) Zmniejsza się plan na pomoc finansową dla gminy Wrocław na łącznik w ul.Żwirki i Wigury, zadanie ujęte w budżecie na 2020 r. -250.000 zł,

2) Zmniejsza się niewykorzystaną, a rozliczoną pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego dotyczącą drogi Skałka -Romnów -158.000 zł,

3) Zmniejsza się plan wydatków na remonty świetlic, które pozostały w budżecie-70.000 zł,

4)  Przeznacza się środki na pomoc rzeczową dla Województwa Dolnośląskiego+76.000 zł oraz dla Powiatu Wrocławskiego+54.000 zł na tablice do pomiaru natężenia ruchu wraz z funkcją pomiaru prędkości pojazdów w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach w obrębie gminy Kąty Wrocławskie,

5) Zwiększa się plan na park w Zabrodziu i Smolcu. Brakująca kwota jest wymagana ze względu na zwiększenie kosztów zabezpieczenia ruin dworu nawodnego w Smolcu oraz remontu ogrodzenia zabytkowego parku w Zabrodziu (wytyczne Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków) ,a także wykonanie prac archeologicznych i robót nie ujętych w pierwotnej dokumentacji projektowej +278.000 zł,

6) Z powodu wycofania się wykonawcy robót budowlanych, który złożył najkorzystniejszą ofertę, z udziału w postępowaniu przetargowym na roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Wrocławskiej,” niezbędne jest zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych, wystarczających do zawarcia umowy z Wykonawcą, który zostanie wybrany w wyniku postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia + 70.000 zł.

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 wyniki_glosowania_227.pdf (PDF, 18.27Kb) 2020-01-02 13:25:04 29 razy
2 XV-227-19.pdf (PDF, 658.94Kb) 2019-12-27 14:27:24 36 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Alicja Sawoniewicz 27-12-2019 14:27:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz 27-12-2019
Ostatnia aktualizacja: Alicja Sawoniewicz 02-01-2020 13:25:04