Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Sesja nr XIV Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 28 listopada 2019 roku

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika Zakładu gospodarki Mieszkaniowej w Kątach Wrocławskich 2019-11-22 12:39:38
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kąty Wrocławskie 2019-11-22 12:33:42
dokument Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok 2019-11-22 12:29:55
dokument Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2019-11-22 12:23:59
dokument Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty 2019-11-22 12:20:19
dokument Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do partnerstwa z Miastem i Gminą Sobótka 2019-11-22 12:15:13
dokument Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z boisk sportowych będących własnością Gminy Kąty Wrocławskie 2019-11-22 12:09:36
dokument Projekt uchwały w sprawie rocznego Programu Współpracy Gminy Kąty Wrocławskie z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 r. 2019-11-22 11:50:54
dokument Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gniechowice 2019-11-22 11:38:54
dokument Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Cesarzowice, dla obszaru w rejonie autostrady A8 2019-11-22 11:34:46
dokument Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jaszkotle, w rejonie ulicy Ogrodowej 2019-11-22 11:29:43
dokument Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie, dla terenów sportowo-rekreacyjnych 2019-11-22 11:23:57
dokument Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLII/536/18 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wysokości oraz zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce oraz zatrudniających dziennych opiekunów na terenie gminy Kąty Wrocławskie 2019-11-22 11:17:37