Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr XIII/205/19 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Uchwała Nr XIII/205/19 z dnia 24 października 2019 r.

Uchwała Nr XIII/205/19
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 24 października 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 roku, poz 506, t.j. z dnia 2019.05.15) oraz art. 211 ust.1, art 217 ust. 2 pkt 2,3 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2019 roku poz.869 t.j. z dnia 2019.05.10) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Plan dochodów pozostaje bez zmian i wynosi 151.670.014,06 złotych, w tym dochody majątkowe wynoszą 12.555.350,56 złotych. 

2. Planu wydatków po zmianach wynosi 173.906.014,06 złotych w/g załącznika nr 1 do uchwały, w tym wydatki majątkowe wynoszą 52.418.429,53 złotych,

3. Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 52.318.429,53 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

4. Deficyt budżetu gminy wynosi 22.236.000 złotych. Źródłem pokrycia deficytu budżetu będą planowane kredyty i pożyczki.Przychody budżetu wyniosą 30.182.600 złotych, a rozchody 7.946.600 złotych. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w 2019 roku wynosi 25.503.600 złotych i jest przeznaczony na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 22.236.000 złotych oraz spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 3.267.600 złotych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Grzegorz Pacyna

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/205/19
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 24 października 2019 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik1(530).pdf

 

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/205/19
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 24 października 2019 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik2(100).pdf

 

 

 

uzasadnienie

 

 

Dokonuje się przesunięć środków pomiędzy zadaniami w funduszu sołeckim oraz funduszu rad osiedlowych na łączną kwotę 47.353 zł.

 

1. Sołectwo Bogdaszowice rezygnuje z budowy parkingu na 10 miejsc parkingowych przy boisku sportowym na rzecz doposażenia kuchni świetlicy wiejskiej w wielostanowiskową profesjonalną kuchenkę do gotowania.

 

2 Sołectwo Zachowice przeznacza niewykorzystane środki z doposażenia świetlicy wiejskiej na rzecz zakupu i montażu na budynku świetlicy czujnika jakości powietrza wraz z opłaceniem abonamentu. Czujnik jakości powietrza pozwoli monitorować jakość powietrza w miejscowości w szczególności stężenie pyłów PM1, PM2, PM10.

 

3. Sołectwo Sadowice rezygnuje z zakupu żywności, artykułów pozostałych oraz z usług na imprezy na rzecz utrzymania terenów zielonych w szczególności na pielęgnację nasadzeń oraz na zakup artykułów biurowych potrzebnych do poprawy komunikacji między sołectwem, urzędem a mieszkańcami.

 

4. Sołectwo Samotwór przeznacza niewykorzystane środki z doposażenia placu zabaw – zakup huśtawki bocianie gniazdo na rzecz zakupu ławek na tereny zielone w sołectwie. Zmiana związana jest z niedoszacowaniem pierwotnego zadania.

 

5. Sołectwo Skałka przeznacza niewykorzystane środki z zakupu paliwa do kosiarki wykorzystywanej do koszenia terenów zielonych w sołectwie na rzecz zakupu materiałów potrzebnych do wykonania drobnego remontu świetlicy (m.in. kafelki, klej, drzwi).

 

6. Sołectwo Sadków- Sadkówek przeznacza niewykorzystane środki z koszenia terenów zielonych w sołectwie z wynagrodzenia do umowy zlecenia z osobą fizyczną na rzecz zakupu i transportu 10 kompletów ławek i stołów oraz zakupu i transportu 2 namiotów plenerowych z przeznaczeniem na organizację różnorodnych imprez i spotkań w sołectwie.

 

7. Sołectwo Sadków- Sadkówek przeznacza niewykorzystane środki z zakupu śmietników, zakupu paliwa i części do kosiarki oraz z serwisu kosiarki na organizację imprezy mikołajkowej dla dzieci w tym na zakup upominków; 2767,00 zł oraz na zakup artykułów żywnościowych: 1345,00 zł.

 

8. Sołectwo Gądów- Jaszkotle przeznacza niewykorzystane środki na oprawę muzyczną imprezy i animacje – z wynagrodzenia i składek ZUS od umowy z osobą fizyczną na rzecz rekultywacji boiska- umowa z firmą.

 

9. Sołectwo Gądów-Jaszkotle przeznacza niewykorzystane środki z doposażenia placu zabaw na rzecz zakupów na tereny zielone w szczególności na zakup nasion trawy, nasadzeń i grilli.

 

10. Sołectwo Nowa Wieś Kącka przeznacza niewykorzystane środki z zakupu artykułów spożywczych na imprezy oraz z zakupu środków czystości i sprzętu do sprzątania świetlicy wiejskiej na rzecz zakupu monitoringu w tym zakupu słupów i podstaw do kamer.

 

11. Mieszkańcy Osiedla nr 1 w Kątach Wrocławskich przeznaczają niewykorzystane środki z zakupu pucharów i medali a także z zakupu garażu na rzecz zakupu ławek i stołów piknikowych i adaptacji kontenera (montaż regałów, oświetlenia, monitoringu i malowanie).

 

12. Mieszkańcy Osiedla nr 5 w Kątach Wrocławskich przeznaczają niewykorzystane środki z: usług na imprezy, zakupu żywności na imprezy oraz z zakupu nagród na rzecz zakupu ławek na tereny zielone.

 

13. Mieszkańcy Osiedla nr 5 w Kątach Wrocławskich zrezygnowali z zakupu materiałów biurowych na rzecz zakupu ławek na tereny zielone i ich montażu.

 

14. Mieszkańcy Osiedla nr 5 w Kątach Wrocławskich zrezygnowali z wykonania koncepcji docelowego układu drogowego na os. Dębowym wraz z chodnikami i odwodnieniem oraz opracowaniem koncepcji odwodnienia ul. Jarzębinowej oraz Akacjowej na rzecz zakupu i montażu koszy oraz montażu ławek.

 

15. Mieszkańcy Osiedla nr 3 w Kątach Wrocławskich zrezygnowali z estetycznej obudowy pojemników na odpady komunalne przy ul. Kościuszki w Kątach Wrocławskich na rzecz wykonania boiska do gry w bule oraz doposażenia placu zabaw.

 

16. Mieszkańcy Osiedla nr 3 w Kątach Wrocławskich część środków przeznaczonych na zakup i montaż tablic z planem miasta przeznaczają na oprawę muzyczną imprezy andrzejkowej- umowa z firmą.

 

17. Sołectwo Wszemiłowice- Jurczyce przeznacza środki z zakupu siłowni zewnętrznych na rzecz zakupu baneru informacyjnego wraz z kosztami transportu oraz na zakup lakierobejcy do drewna i pędzli potrzebnych do odnowienia ławek na terenie zielonym w sołectwie.

 

 

Ponadto dokonuje przesunięcia środków finansowych z zadania pn.:"Modernizacja poboczy dróg-chodników" w kwocie 250.000 zł na zadanie pn.: "Budowa drogi ul. Dębowej w . Sadków" o 80.000 zł oraz na zadanie pn.: "Budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Wrocławskiej" o 170.000 zł, celem rozstrzygnięcia przetargów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 wyniki_glosowania_205.pdf (PDF, 18.25Kb) 2019-10-30 14:28:01 39 razy
2 XIII-205-19.pdf (PDF, 472.05Kb) 2019-10-30 13:53:05 41 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Alicja Sawoniewicz 30-10-2019 13:53:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz 30-10-2019
Ostatnia aktualizacja: Alicja Sawoniewicz 30-10-2019 14:28:01