Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ROK 2019

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała nr XIII/210/19 w sprawie wyboru ławnika do rozpoznawania spraw rodzinnych w Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej na kadencję 2020-2023 2019-10-30 14:17:53
dokument Uchwała nr XIII/209/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich 2019-10-30 14:14:36
dokument Uchwała nr XIII/208/19 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2020 2019-10-30 14:04:57
dokument Uchwała nr XIII/207/19 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2020 2019-10-30 14:01:17
dokument Uchwała nr XIII/206/19 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kąty Wrocławskie 2019-10-30 13:56:25
dokument Uchwała nr XIII/205/19 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok 2019-10-30 13:53:05
dokument Uchwała nr XIII/204/19 w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 2019-10-30 13:47:59
dokument Uchwała nr XIII/203/19 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat 2019-10-30 13:45:27
dokument Uchwała nr XIII/202/19 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Mokronos Dolny 2019-10-30 13:40:22
dokument Uchwała nr XIII/201/19 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Cesarzowice 2019-10-30 13:37:00
dokument Uchwała nr XIII/200/19 w sprawie nadania nazwy ulicy w Smolcu 2019-10-30 13:33:14
dokument Uchwała nr XIII/199/19 w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Skałka 2019-10-30 13:29:59
dokument Uchwała nr XIII/198/19 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Bliż 2019-10-30 13:24:48
dokument Uchwała nr XIII/197/19 w sprawie nadania sołectwu Jurczyce 2019-10-30 13:10:29
dokument Uchwała nr XIII/196/19 w sprawie nadania statutu sołectwu Wszemiłowice 2019-10-30 13:05:20
dokument Uchwała nr XIII/195/19 w sprawie podziału sołectwa Wszemiłowice - Jurczyce na sołectwo Wszemiłowice i sołectwo Jurczyce oraz uchylenia statutu sołectwa Wszemiłowice - Jurczyce 2019-10-30 13:00:36
dokument Uchwała nr XIII/194/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w południowej części wsi Gądów 2019-10-30 12:54:05
dokument Uchwała nr XIII/193/19 w sprawie zmiany uchwały nr XII/182/19 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Kąty Wrocławskie za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły 2019-10-30 12:50:27
dokument Uchwała nr XIII/192/19 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego 2019-10-30 12:39:55