Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr XII/176/19 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Uchwała Nr XII/176/19 z dnia 26 września 2019 r.

Uchwała Nr XII/176/19
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 roku, poz 506, t.j. z dnia 2019.05.15) oraz art. 211 ust.1, art 217 ust. 2 pkt 2,3 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2019 roku poz.869 t.j. z dnia 2019.05.10) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 150.346,419,72 złotych w/g załącznika nr 1 do uchwały, w tym dochody majątkowe wynoszą 12.555.350,56 złotych. 

2. Planu wydatków po zmianach wynosi 172.582.419,72 złotych w/g załącznika nr 2 do uchwały, w tym wydatki majątkowe wynoszą 52.383.220,53 złotych,

3. Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 52.283.220,53 złotych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Deficyt budżetu gminy wynosi 22.236.000 złotych. Źródłem pokrycia deficytu budżetu będą planowane kredyty i pożyczki.Przychody budżetu wyniosą 30.182.600 złotych, a rozchody 7.946.600 złotych. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w 2019 roku wynosi 25.503.600 złotych i jest przeznaczony na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 22.236.000 złotych oraz spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 3.267.600 złotych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Grzegorz Pacyna

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/176/19
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 26 września 2019 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik1(495).pdf

 

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/176/19
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 26 września 2019 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik2(95).pdf

 

 

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/176/19
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 26 września 2019 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik3(80).pdf

 

 

 

uzasadnienie

1. Plan dochodów zwiększa się o 1.084.545,05 zł w związku z:

1) wpłatą darowizny na cele publiczne związane z promocją gminy +10.747 zł,

2) wpłatą darowizny przez OSP Gniechowice -udział w zakupie samochodu +12.500 zł,

3) wykonaniem planu w ponad 100 procentach opłaty eksploatacyjnej +190.000 zł, z podatku od PCC +80.000 zł, oraz z przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności+50.000 zł

4) wpłatą dotacji z tytułu rozliczenia wydatków na fundusz sołecki +170.242,25 zł,

5) otrzymaniem dotacji finansowanych ze środkówUE oraz budżetu Państwa dla GOPS w ramach programu - "Usprawnienia organizacyjne w GOPS" realizowanego w latach 2019 -2021 na łączną kwotę 421.448,28 zł ( bez udziału środków gminy) + 110.796,80 zł

6) otrzymaniem z rezerwy części oświatowej dla SP Gniechowice na pomoce dydaktyczne+48.435 zł,

7) zwiększeniem subwencji oświatowej na częściowe pokrycie wynagrodzeń nauczycieli+411.824 zł.

2.Plan wydatków zwiększa się o 1.084.545,05 zł w związku z :

1) Wpłatą darowizny +10.747,25 zł na nagrody i usługi organizowanego biegu w Zachowicach,

2) wpłatą darowizny na zakup samochodu 12.500 zł oraz zwiększenie zakupu materiałów i wyposażenia dla OSP Zachowice+12.000 zł,

3) zwiększeniem planu odsetek +80.000 zł,

4) wprowadzeniem dotacji dla GOPS +110.796,80 zł,

5) wprowadzeniem dodatkowej subwencji i przeznaczeniem na :

a) wynagrodzenia + 200.000 zł,

b) wyposażenie w pomoce dydaktyczne służące do realizacji programów z przedmiotów przyrodniczych +48.435 zł

c) dotacje dla niepublicznych przedszkoli +250.000 zł ( 50.000 zł z subwencji) w związku z nowymi zapisami dzieci z wzrostem stawki oraz +100.000 zł na zwiększenie dotacji dla gmin, do których uczęszczają nasze dzieci przedszkolne

d) +260.066 zł, ( w tym z subwencji 61.824 zł) dla przedszkoli stosujących specjalną organizację nauki i metody pracy z dziećmi.

 3.Dokonuje się przeniesienia środków :

1) Sołectwo Pietrzykowice zrezygnowało z przygotowania podłoża pod boisko wielofunkcyjne oraz z zakupuartykułów żywnościowych, artykułów pozostałych oraz z usług przeznaczonych na spotkanie aktywizujące i integrujące mieszkańców, na rzecz zakupu roślin, drzew, krzewów, ławek, grilla oraz innych artykułów potrzebnych na tereny zielone w sołectwie. 16.877 zł

2) Sołectwo Baranowice rezygnuje z zakupu ławek i stołów na imprezy oraz przeznacza część środków przeznaczonych na zakup artykułów żywnościowych na imprezy, a także część środków przeznaczonych na zakup siłowni zewnętrznych na rzecz ogrodzenia stawu gminnego znajdującego się w sołectwie, a także

na zakupupompy solarnej do stawu gminnego znajdującego się w sołectwie. 3.130 zł

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 wyniki_glosowania_176.pdf (PDF, 18.40Kb) 2019-10-03 11:39:24 41 razy
2 XII-176-19.pdf (PDF, 931.63Kb) 2019-10-03 09:27:00 43 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Alicja Sawoniewicz 03-10-2019 09:27:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz 03-10-2019
Ostatnia aktualizacja: Alicja Sawoniewicz 03-10-2019 11:39:24