Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Październik 2019

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie 266/2019 z dnia 29.10.2019 w sprawie przekazania Radzie sołeckiej wsi Kębłowice składników mienia komunalnego do korzystania 2019-12-12 13:59:21
dokument Zarządzenie 265/2019 z dnia 29.10.2019 w sprawie powołania komisji przetargowej "Przebudowa drogi w ul. Polnej w m. Smolec I etap" 2019-12-12 13:57:27
dokument Zarządzenie 264/2019 z dnia 29.10.2019 w sprawie powołania komisji przetargowej "Zimowe utrzymanie dróg na terenie pozamiejskim Gminy Kąty Wrocławskie" 2019-12-12 13:55:52
dokument Zarządzenie 263/2019 z dnia 28.10.2019 w sprawie powołania komisji przetargowej " Budowa połączenia drogowego pomiędzy Smolcem a Mokronosem Górnym poprzez budowę ul. Granitowej i modernizację odcinka drogi w ul. Konwaliowej" 2019-12-12 13:54:18
dokument Zarządzenie 262/2019 z dnia 28.10.2019 w sprawie przedłużenia terminu zgłaszania kandydatów do Komisji Wyborczej prowadzącej wybory do Gminnej Rady Seniorów w Kątach Wrocławskich 2019-12-12 13:51:35
dokument Zarządzenie 260/2019 z dnia 25.10.2019 w sprawie unieważnienia przetargu "Budowa świetlicy wiejskiej w Nowej wsi Wrocławskiej" 2019-12-12 13:48:40
dokument Zarządzenie 259/2019 z dnia 24.10.2019 w sprawie przekazania lokalu mieszkalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kątach Wrocławskich 2019-12-12 13:44:34
dokument Zarządzenie 258/2019 z dnia 23.10.2019 w sprawie unieważnienia przetargu "Zimowe utrzymanie dróg na terenie pozamiejskim Gminy Kąty Wrocławskie" 2019-12-12 13:35:30
dokument Zarządzenie 257/2019 z dnia 22.10.2019 w sprawie powołania komisji przetargowej "Budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Wrocławskiej" 2019-12-12 13:33:30
dokument Zarządzenie 256/2019 z dnia 22.X.2019 w sprawie powołania komisji przetargowej "Zimowe utrzymanie dróg na terenie pozmiejskim Gminy Kąty Wrocławskie" 2019-12-12 13:30:57
dokument Zarządzenie 255/2019 z dnia 21.10.2019 w sprawie powołania komisji przetargowej "Modernizacja boiska w przy SP Gniechowice" 2019-12-12 13:28:43
dokument Zarządzenie 254/2019 z dnia 18.10.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kąty Wrocławskie, przeznaczonej do oddania w użyczenia na czas nieokreślony 2019-12-12 13:25:13
dokument Zarządzenie 253/2019 z dnia 17.10.2019 w sprawie powołania komisji przetargowej "Budowa drogi w ul. Dębowej w m. Sadków" 2019-12-12 13:22:41
dokument Zarządzenie 252/2019 z dnia 16.10.2019 w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu opracowanie dokumentacji projektowej "Dostosowanie linii kolejowej nr 274 do obsługi przewozów pasażerskich we WROF poprzez budowę przystanku kolejowego - parking" 2019-12-12 13:21:19
dokument Zarządzenie 251/2019 z dnia 14.10.2019 w sprawie unieważnienia przetargu "Zimowe Utrzymanie dróg na terenie pozamiejskim Gminy Kąty Wrocławskie " 2019-12-12 13:17:54
dokument Zarządzenie 250/2019 z dnia 11.10.2019 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na dzierżawę oraz sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kąty Wrocławskie 2019-12-12 13:14:57
dokument Zarządzenie 249/2019 z dnia 09.10.2019 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomość położoną w Kątach Wrocławskich 2019-12-12 13:12:52
dokument Zarządzenie 248/2019 z dnia 09.10.2019 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomość położoną w Sadkowie 2019-12-12 13:08:12
dokument Zarządzenie 247/2019 z dnia 09.10.2019 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości położone w Kątach Wrocławskich, Małkowicach i Skałce 2019-12-12 13:06:11
dokument Zarządzenie 246/2019 z dnia 09.10.2019 w sprawie powołania komisji budżetowej "Zimowe utrzymanie dróg na terenie pozamiejskim Gminy Kąty Wrocławskie" 2019-12-12 13:02:58
dokument Zarządzenie 244/2019 z dnia 07.10.2019 w sprawie powołania komisji odbiorowej "Budowa drogi- ul. Chomicza w Nowej Wsi Wrocławskie" 2019-12-12 13:00:10
dokument Zarządzenie 243/2019 z dnia 04.09.2019 unieważnienie przetargu "Budowa terenu rekreacyjnego w m. Zabrodzie" 2019-12-12 12:52:10
dokument Zarządzenie 242/2019 z dnia 04.10.2019 w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu "Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Jednostki OSP Gniechowice" 2019-12-12 12:50:34
dokument Zarządzenie 241/2019 z dnia 03.10.2019 zmieniające zazarządzenie w sprawie powołania i określania szczegółowego zakresu zadań operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 13.10.2019 2019-12-12 12:48:27
dokument Zarządzenie 267/2019 z dnia 29.10.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok 2019-11-05 13:25:48
dokument Zarządzenie 261/2019 z dnia 25.10.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok 2019-10-29 13:19:35
dokument Zarządzenie 262/2019 z dnia 28.10.2019 w sprawie przedłużenia terminu zgłaszania kandydatów do Komisji Wyborczej przeprowadzającej wybory do Gminnej Rady Senirów w Kątach Wrocławskich oraz wyznaczenia dodatkowego 7 dniowego terminu zgłaszania kandydatów do Gminnej Rady Seniorów na kadencję 2019-2023 2019-10-28 15:08:00
dokument Zarządzenie 262/2019 z dnia 28.10.2019 w sprawie przedłużenia terminu zgłaszania kandydatów do Komisji Wyborczej przeprowadzającej wybory do Gminnej Rady Senirów w Kątach Wrocławskich oraz wyznaczenia dodatkowego 7 dniowego terminu zgłaszania kandydatów do Gminnej Rady Seniorów na kadencję 2019-2023 2019-10-28 15:06:57
dokument Zarządzenie 254/2019 z dnia 18.10.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kąty Wrocławskie przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas nieokreślony 2019-10-18 15:03:36
dokument Zarządzenie 245/2019 z dnia 08.10.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok 2019-10-11 09:10:25
dokument Zarządzenie 242/2019 z dnia 04.10.2019 w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu "Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo -gaśniczego dla jednostki Operacyjno-Technicznej OSP Gniechowice" 2019-10-04 13:52:10
dokument Zarządzenie 240/2019 z dnia 03.10.2019 powołanie komisji przetargowej "Budowa terenu rekrewacyjnego w m. Zabrodzie -siłownia zewnętrzna" 2019-10-04 13:48:44
dokument Zarządzenie 241/2019 z dnia 03.10 2019 zmieniający zarządzenie w sprawie powołania i określania szczegółowego zakresu zadań operatorów obsługi informatycznej obwododowych komisji w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r 2019-10-04 12:00:54
dokument Zarządzenie 239/2019 z dnia 01.10.2019 w sprawie zatwierdzenia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich Gminy Kąty Wrocławskie oraz z ich wyposażenia 2019-10-04 11:51:15
dokument Zarządzenie 238/2019 z dnia 01.10.2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich oraz określenia regulaminu konkursu 2019-10-02 12:39:42