Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wrzesień 2019

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie 204/2019 z dnia 02.09.2019 zmieniające zarządzenie w sprawie przyznawania ekwiwalentu pieniężnego na pokrycie kosztów reprezentacyjnego ubioru służbowego dla Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 2019-10-14 11:11:27
dokument Zarządzenie 234/2019 z dnia 30.09.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok 2019-10-08 13:12:42
dokument Zarządzenie 204/2019 z dnia 02.09.2019 zmieniające zarządzenie w sprawie przyznawania ekwiwalentu pieniężnego na pokrycie kosztów reprezentacyjnego ubioru służbowego dla Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 2019-10-04 13:44:14
dokument Zarządzenie 205/2019 z dnia 03.09.2019 w sprawie unieważnienie czynności oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. "Zaciągnięcie kredytu na pokrycie deficytu w 2019" 2019-10-04 13:33:36
dokument Zarządzenie 206/2019 z dnia 04.09.2019 w sprawie powołania komisji przetargowej 'Wykonanie nakładek asfaltowych w Jurczycach i Gniechowicach" 2019-10-04 13:30:54
dokument Zarządzenie 208/2019 z dnia 04.09.2019 w sprawie powołania komisji odbiorowej "Budowa świetlicy wiejskiej w Pełcznicy" 2019-10-04 13:28:02
dokument Zarządzenie 209/2019 z dnia 05.09.2019 w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania przetargowego "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzeptowie wraz z późniejszym pełenieniem nadzoru autorskiego 2019-10-04 13:26:07
dokument Zarządzenie 211/2019 z dnia 06.09.2019 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości położone w Kątach Wrocławskich i Cesarzowicach 2019-10-04 13:21:30
dokument Zarządzenie 213/2019 z dnia 09.09.2019 powołanie komisji przetargowej opracowanie dokumentacji projektowej "Dostosowanie linii kolejowej nr 274 do obsługi przewozów pasażerskich we WROF poprzez budowę przystanku kolejowego -parking" 2019-10-04 13:16:30
dokument Zarządzenie 214/2019 z dnia 10.09.2019 unieważnienie przetargu "Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Jednostki Operacyjno-Technicznej OSP w Gniechowicach" 2019-10-04 13:04:01
dokument Zarządzenie 216/2019 z dnia 10.09.2019 w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu "Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kąty Wrocławskie" 2019-10-04 13:00:18
dokument Zarządzenie 221/2019 z dnia 16.09.2019 w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu "Zaciągnięcie kredytu na pokrycie deficytu w 2019 r " 2019-10-04 12:58:16
dokument Zarządzenie 223/2019 z dnia 17.09.2019 w sprawie unieważnienia przetargu "Budowa kanalizacji sanitarnej Wschód-Zabrodzie- dodatkowe odcinki" 2019-10-04 12:45:59
dokument Zarządzenie 228/2019 z dnia 23.09.2019 w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania przetargowego "Wyposażenie budynku dawnego kościoła ewangelickiego w Kątach Wrocławskich" 2019-10-04 12:43:01
dokument Zarządzenie 230/2019 z dnia 23.09.2019 w sprawie przekazania lokali mieszkalnych Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Kątach Wrocławskich 2019-10-04 12:39:43
dokument Zarządzenie 231/2019 z dnia 24.09.2019 w sprawie powołania komisji przetargowej "Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Jednostki Operacyjno -Technicznej OSP Gniechowice" 2019-10-04 12:24:19
dokument Zarządzenie 232/2019 z dnia 25.09.2019 w sprawie powołania komisji odbiorowej "Przebudowa boiska piłkarskiego w ramach zadania modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Zwycięstwa w Kątach Wrocławskich" 2019-10-04 12:20:03
dokument Zarządzenie 233/2019 z dnia 25.09.2019 w powołania komisji odbiorowej "Rozbiórka budynku istniejącej świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Wrocławskiej" 2019-10-04 12:15:32
dokument Zarządzenie 235/2019 z dnia 30.09.2019 w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu "Wykonanie nakładek asfaltowych w Jurczycach i Gniechowicach" 2019-10-04 12:10:03
dokument Zarządzenie 236/2019 z dnia 30.09.2019 w sprawie nabycia lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w Kątach Wrocławskich przy ul. 1 go Maja 50 2019-10-04 12:07:46
dokument Zarządzenie 212/2019 z dnia 06.09.2019 w sprawie powołania zespołu roboczego do wykonywania zadań zwiaąnych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie 2019-09-26 08:26:10
dokument Zarządzenie 227/2019 z dnia 20.09.2019 w sprawie ogłoszenia naboru na kandydatów do Gminnej Rady Seniorów w Kątach Wrocławskich i Komisji Wyborczej oraz zarządzenia wyborów do Gminnej Rady Seniorów w Katach Wrocławskich na kadencję 2019-2023 2019-09-26 08:22:11
dokument Zarządzenie 229/2019 z dnia 23.09.2019 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania i określenia szczegółowego zakresu zadań operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 2019-09-26 08:15:14
dokument Zarządzenie 220/2019 z dnia 16.09.2019 w sprawie powołania i określenia szczegółowego zakresu zadań operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 2019-09-26 08:13:33
dokument Zarządzenie 219/2019 z dnia 16.09.2019 w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań koordynatora gminnego ds. informatycznych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r . 2019-09-26 08:10:15
dokument Zarządzenie 225/2019 z dnia 19.09.2019 w sprawie przeprowadzenia konsulatacji społecznych w przedmiocie podziału sołectwa Wszemiłowice - Jurczyce na dwa odrębne sołectwa; Wszemiłowice i Jurczyce oraz nadania statutów nowo powstałym sołectwom. 2019-09-23 12:52:16
dokument Zarządzenie 210/2019 z dnia 05.09.2019 w sprawie przyjęcia Regulaminu wydawania i korzystania z dokumentu potwierdzającego uprawnienia do korzystania z ulg w Programie "Ogólnopolska Karta Seniora" 2019-09-20 12:09:16
dokument Zarządzenie 224/2019 z dnia 17.09.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok 2019-09-20 08:25:22
dokument Zarządzenie 215/2019 z dnia 11.09.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok 2019-09-12 09:45:48
dokument Zarządzenie 207/2019 z dnia 03.09.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok 2019-09-09 09:44:19