Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr XI/162/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą nr IV/26/07 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Mokronos Dolny

Uchwała Nr XI/162/19 z dnia 22 sierpnia 2019 r.

Uchwała Nr XI/162/19
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 22 sierpnia 2019 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą nr IV/26/07 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 26 stycznia 2007r. w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Mokronos Dolny

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 14 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przystępuje się do sporzadzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą nr IV/26/07 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 26 stycznia 2007r. w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Mokronos Dolny.

§ 2. Granice obszaru objętego zminą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określa załącznik do niniejszej uchwały i jest tożsamy z granicą opracowania wskazaną w załączniku nr 1 do uchwały nr IV/26/07 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 26 stycznia 2007r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


Wojciech Wójcik

 

Załącznik do uchwały Nr XI/162/19
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 22 sierpnia 2019 r.
Zalacznik1.pdf

Granice obszaru objętego zminą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

 

 

Uzasadnienie

Uchwałą nr IV/26/07 z dnia 26 stycznia 2007r. Rada Miejska w Kątach Wrocławskich przyjęła zmianę w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Mokronos Dolny. Plan ten został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 88 z dnia 4 kwietnia 2007r. poz. 1019. Wszedł w życie po upływie 30 dni od dnia publikacji.

W granicach planu wyznaczono tereny: zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, rozwoju aktywności gospodarczych, upraw polowych, zieleni parkowej, zieleni urządzonej, urządzeń zaopatrzenia w wodę, wód otwartych, urządzeń gazownictwa. Ponadto wyznaczono drogi: klasy A, klasy GP, klasy Z, dojazdowe, wewnętrzne a także ciągi pieszo-jezdne.

Na etapie realizacji ustaleń planu miejscowego złożono wniosek o dokonanie korekty w zakresie sposobu obsługi komunikacyjnej. Przychylono się do dokonania takiej zmiany.

Przewiduje się, że zmiana planu dotyczyć będzie zapisów dot. sposobów obsługi komunikacyjnej dla poszczególnych funkcji. Wystąpić może konieczność zawarcia ustaleń wymaganych obecnymi przepisami prawa. Nie przewiduje się zmian rysunku planu.

Zmiana ustaleń planu będzie zgodna z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie. Dokument ten wskazuje tereny o dominującej funkcji aktywności gospodarczej i tereny o dominującej funkcji zabudowy mieszkaniowej, tereny upraw rolniczych, tereny o dominującej funkcji zieleni urządzonej, układ drogowy i elementy infrastruktury.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdza się, że przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą nr IV/26/07 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 26 stycznia 2007r. w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Mokronos Dolny jest zasadne.

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 XI-162-19.pdf (PDF, 2.MB) 2019-08-29 11:39:25 42 razy
2 wyniki g?osowania 162.pdf (PDF, 24KB) 2019-08-29 11:39:25 40 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Alicja Sawoniewicz 29-08-2019 11:39:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz 29-08-2019
Ostatnia aktualizacja: Alicja Sawoniewicz 29-08-2019 11:39:25