Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr XI/158/19 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Uchwała Nr XI/158/19 z dnia 22 sierpnia 2019 r.

Uchwała Nr XI/158/19
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 22 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 roku, poz 506, t.j. z dnia 2019.05.15) oraz art. 211 ust.1, art 217 ust. 2 pkt 2,3 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2019 roku poz.869 t.j. z dnia 2019.05.10) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 146.024.361,67 złotych w/g załącznika nr 1 do uchwały, w tym dochody majątkowe wynoszą 12.498.719,53 złotych. 

2. Planu wydatków po zmianach wynosi 168.260.361,67 złotych w/g załącznika nr 2 do uchwały, w tym wydatki majątkowe wynoszą 52.393.597,53 złotych,

3. Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 52.293.597,53 złotych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Deficyt budżetu gminy wynosi 22.236.000 złotych. Źródłem pokrycia deficytu budżetu będą planowane kredyty i pożyczki wysokości 25.503.600 złotych. Przychody budżetu wyniosą 30.182.600 złotych, a rozchody 7.946.600 złotych. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w 2019 roku wynosi 25.503.600 złotych i jest przeznaczony na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 22.236.000 złotych oraz spłatę kredytów i  pożyczek w wysokości 3.267.600 złotych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


Wojciech Wójcik

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/158/19
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 22 sierpnia 2019 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik1(475).pdf

 

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/158/19
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 22 sierpnia 2019 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik2(93).pdf

 

 

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/158/19
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 22 sierpnia 2019 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik3(78).pdf

 

 

 

uzasadnienie

1. Plan dochodów zmniejsza się o 373.696 zł w związku z:

1) przeniesieniem zadania pn.Dostosowanie linii kolejowej nr 274 dla obsługi przewozów pasażerskich-w Mokronosie Górnym do WPF na lata 2019-2020 usuwa się plan dochodów w wysokości -544.200 zł oraz plan wydatków, które miały być pokryte ze środków UE.

2) wpłatą darowizny w wysokości +9.504 zł na wsparcie prac dotyczących odwodnienia ul.Klonowej w Mokronosie Górnym

3) wprowadzeniem do budżetu kwoty +77.000 zł, która wpłynęła z częściowego rozliczenia za e-usługi.

4) Zmienia się klasyfikację budżetową zgodnie ze wskazaniem dysponenta dotacji z 80195 na 90095 -466.724 zł (+/_)

5) otrzymaniem grantu na program pn.E-aktywni mieszkańcy gminy Kąty Wrocławskie, w wysokości +84.000 zł,

2.Plan wydatków zmniejsza się o 373.694.696 zł w związku z :

1)  zmniejszeniem planu wydatków zadania pn.Dostosowanie linii kolejowej nr 274 dla obsługi przewozów pasażerskich-w Mokronosie Górnym, które miały być pokryte ze środków UE.- 544.192 zł,

2) zwiększeniem wydatków na lokalny transport zbiorowy + 1.101.000 zł,, w tym 817.000 zł przeniesione z planu dowozu uczniów,

3) usunięciem z planu zadania pn.Budowa parkingu w Jaszkotlu w związku z tym, że plan zagospodarowania przestrzennego nie przewiduje budowy parkingu -190.000 zł,( na transport zbiorowy)

4) zmniejszeniem planu zadania pn.Rewitalizacja rynku wraz z remontem kościoła ewangelickiego po jego

zakończeniu -180.000 zł, ( 94.000 zł na transport + 86.000 zł dla SP Sadków i SP Gniechowice)

5) zwiększeniem planu wydatków dla SP Sadków +21.000 zł na wyposażenie nowej sali gimnastycznej na piłki, szarfy, tory przeszkód , materace i ławeczki gimnastyczne oraz zakup środków czystości,

6) zwiększeniem planu wydatków dla SP w Gniechowicach +65.000 zł na olej opałowy i energię elektryczną, wyposażenie dodatkowej sali lekcyjnej i do wydawania posiłków, remont sanitariatów po awarii,

7)  zwiększeniem planu odsetek od kredytów i pożyczek +77.000 zł- kredyt będzie zaciągnięty wcześniej niż planowano,

8) wprowadzeniem do planu wydatków grantu e-aktywni mieszkańcy gminy, który będzie realizowany przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju ( 78.511 zł dla fundacji oraz 5.489 zł dla gminy) + 84.000 zł,

9) zwiększeniem planu na prace dotyczących odwodnienia ul.Klonowej w Mokronosie Górnym +9.504 zł

10) zwiększenie planu dotacji na wymianę pieców grzewczych z paliwa stałego na ekologiczne+ 100.000 zł, , a zmniejsza się plan utrzymania parków - 100.000 zł,

11) zwiększenie planu wywozu odpadów komunalnych + 1.500.000 zł, a zmniejszenie:

a)  zadania pn.Rewitalizacja rynku w Kątach Wr.-pozostała kwota po rozliczeniu zadania -260.000 zł,

b) środków na projekt na kanalizację sanitarną południe oraz Nowa Wieś Kącka i Pełcznica-298.000 zł, zadanie przeniesione do realizacji od 2020 roku,

c) środków na wykonanie projektu pod budowę zespołu szkolno-przedszkolnego w Krzeptowie -840.000 zł, projekt będzie zapłacony w przyszłym roku.W WPF są środki na 2020 r 20.600.000 zł oraz w 2021 15.799.000 zł.Wartość zadania będzie znana po wykonaniu projektu i kosztorysu.,

d) środków z zadania pn.Modernizacja kompleksu sportowego przy ul.Zwycięstwa w Kątach Wr. -102.000 zł.

3.Dokonuje się przeniesienia środków :

1.Sołectwo Krzeptów przenosi wolne środki przeznaczone na zakup artykułów spożywczych na imprezy oraz na zakup głośnika na świetlicę na rzecz zakupu gazonów i materiału nasadzeniowego na tereny zielone w sołectwie 200 zł,

2.Sołectwo Nowa Wieś Kącka przenosi niewykorzystane środki przeznaczone na zakup dmuchawy do sprzątania boisk oraz na zakup sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej na rzecz zakupu monitoringu 283,66 zł,

3.Sołectwo Smolec Osiedle Leśne przenosi środki przeznaczone na wykonanie tablic informacyjnych na rzecz świadczenia usług na imprezy. Kwota ta zostanie przeznaczona na usługę zabezpieczenia medycznego na dożynkach organizowanych w sołectwie Smolec 2.000 zł,

4.Osiedle nr 5 w Kątach Wrocławskich przenosi część środków przeznaczonych na wykonanie koncepcji docelowego układu drogowego na os. Dębowym wraz z chodnikami i odwodnieniem oraz na opracowanie koncepcji odwodnienia na ul. Jarzębinowej oraz Akacjowej na rzecz wykonania trawnika na placu zabaw przy ul. Platanowej/Grabowej na Osiedlu nr 5 w Kątach Wrocławskich 8.000 zł,

5.Sołectwo Gądów- Jaszkotle przenosi środki przeznaczone na zakup tyrolki na plac zabaw na rzecz doposażenia świetlicy wiejskiej- zakup klimatyzatora wraz z montażem 7.000 zł.

6. Przenosi się pozostałe środki z dowozu uczniów -817.000 zł i zasila tą kwotą transport lokalny -817.000 zł

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 XI-158-19.pdf (PDF, 924.62Kb) 2019-08-29 10:23:06 45 razy
2 wyniki g?osowania 158.pdf (PDF, 22.80Kb) 2019-08-29 10:23:06 36 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Alicja Sawoniewicz 29-08-2019 10:23:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz 29-08-2019
Ostatnia aktualizacja: Alicja Sawoniewicz 29-08-2019 10:23:06