Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr IX/153/19 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Uchwała Nr IX/153/19 z dnia 27 czerwca 2019 r.

Uchwała Nr IX/153/19
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2019 roku, poz 506) oraz art. 211 ust.1, art 217 ust. 2 pkt 2,3 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2019 roku -tekst jednolity poz.869.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wysokość planu dochodów po zmianach wynosi 146.171.335,30 złotych w/g załącznika nr 1 do uchwały, w tym dochody majątkowe wynoszą 12.965.919,53 złotych. 

2. Wysokość planu wydatków po zmianach wynosi 168.407.335,30 złotych w/g załącznika nr 2 do uchwały, w tym wydatki majątkowe wynoszą 54.701.589,53 złotych,

3. Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 54.601.589,53 złotych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Deficyt budżetu gminy wynosi 22.236.000 złotych. Źródłem pokrycia deficytu budżetu będą planowane kredyty i pożyczki wysokości 25.503.600 złotych. Przychody budżetu wyniosą 30.182.600 złotych, a rozchody 7.946.600 złotych. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w 2019 roku wynosi 25.503.600 złotych i jest przeznaczony na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 22.236.000 złotych oraz spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 3.267.600 złotych,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Grzegorz Pacyna

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/153/19
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 27 czerwca 2019 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik1(463).pdf

 

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/153/19
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 27 czerwca 2019 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik2(91).pdf

 

 

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/153/19
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 27 czerwca 2019 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik3(76).pdf

 

 

 

uzasadnienie

1. Plan dochodów zwiększa się o 1.882.752,53 zł w związku z:

1) wpłatą darowizny na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod budowę drogi w Mokronosie Dolnym +35.000 zł,

2) zwrotem środków niewygasających niezakończonych zadań i wprowadzenie tych zadań zgodnie z wnioskiem wydz.PRII i GK ponownie do budżetu + 1.453.390,53zł,

3) wpłatą przez ubezpieczyciela odszkodowania za uszkodzoną bramę w SP w Smolcu +6.162 zł,

4) wpływem dotacji za termomodernizację SP 2 w Kątach Wr. po rozliczeniu zadania +388.200 zł,

2.Plan wydatków zwiększa się o 1.882.752,53 zł w związku z :

1) wypłatą odszkodowań za przejęte grunty w Mokronosie Dolnym + 35.000 zł,

2) przeniesieniem zadań do budżetu ze środków niewygasających ponieważ wykonawcy nie zrealizowali zadań i nie będzie możliwości zapłacenia im do 30.06.2019 r. + 1.453.390,53 zł z tego:

a) wykonanie sygnalizacji świetlnej przy ul.1 Maja w Kątach Wrocławskich 127.920 zł,

b) projekt przebudowy drogi ul. Zwycięstwa, Kościuszki i Norwida w Kątach Wrocławskich 43.400 zł,

c) budowa drogi w m.Cesarzowice 182.000 zł,

d) rewitalizacja rynku wraz z remontem kościoła ewangelickiego, zadanie jest już po odbiorze oczekujemy na złożenie rozliczenia zadania przez generalnego wykonawcę 930.070,53 zł,

e) wykonanie projektów i budowa oświetlenia 170.000 zł- przeniesienie wynika z konieczności przedłużenia terminu realizacji budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Samotwór ul. Główna ze względu na wymaganą zmianę uzgodnienia wydanego przez DSDiK oraz nieprzekazania w terminie umownym projektów oświetlenia drogowego  - projektantowi za zwłokę w przekazaniu dokumentacji zostaną naliczone kary umowne.

3) w związku z wnioskami Dyrektorów szkół przyznaje się dodatkowe środki dla: :

a) SP Nr 1 w Kątach Wrocławskich kwotę+ 16.200 zł na doposażenie i dostosowanie jadalni do wydawania posiłków dla dzieci -zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia oraz wykonanie ściany z kafelek w wydawalni obiadów 2.500 zł.

Szkoła nie otrzymała dofinansowania w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”.

b) SP Nr 2 w Kątach Wrocławskich kwotę 79.500 zł na remont pomieszczeń do wydawania posiłków :przyłącze wody i kanalizacji ,dostawa i montaż okna podawczego oraz wykonanie posadzki z płytek ceramicznych, położenie płytek na ścianie przy umywalkach, malowanie ścian +42.500 zł , a także remont pomieszczeń świetlicy, sekretariatu i gabinetu dyrektora w celu uzyskania sali spotkań +37.000 zł .

3.Dokonuje się przeniesienia środków :

1) na wniosek DSDiK zmienia się klasyfikację pomocy finansowej przeznaczonej na modernizację drogi 362 z majątkowej na bieżącą 500.000 zł, dotyczy drogi Romnów-Skałka

2) na wniosek wydz.OR Osiedle nr 2 przenosi środki z zakupu artykułów pozostałych -1.434 zł, z artykułów żywnościowych - 1 .000 zł-oraz z usług przeznaczonych na imprezy aktywizujące mieszkańców -4.166 zł na rzecz remontu bramy i ogrodzenia przy placu zabaw ul. 1 Maja w Kątach Wrocławskich + 6.600 zł. Założona pierwotnie na remont ogrodzenia kwota jest zbyt niska, by zrealizować zadanie.

3) RS Bogdaszowice zwiększa środki na koszty związane z opłatą za odbiór ścieków ze świetlicy wiejskiej+ 450 zł , a zmniejsza się środki przeznaczone na lakierowanie podłogi -450 zł

4) RS Romnów zrezygnowała z zakupu części doposażenia świetlicy wiejskiej -1500 zł i przeznacza je na zakup roślin, ziemi, włókniny i innych artykułów niezbędnych do nasadzeń związanych z poprawą estetyki wsi +1.500 zł,

5) Osiedle nr 1 w Kątach Wrocławskich przeznacza cześć środków przeznaczonych na wynajem toalety przenośnej -300 zł na rzecz zakupu artykułów pozostałych na imprezy w kwocie +50zł , zakupu sprzętu nagłaśniającego w kwocie 50 zł oraz na zakup traktorka- kosiarki i wertykulatora+200 zł. Przeniesienie wynika ze złego oszacowania kwot w przedsięwzięciach.

Osiedle nr 1 w Kątach Wrocławskich przeznacza również część środków przeznaczonych na zakup ławek -2.400 zł na tereny zielone na rzecz zakupu ławek i stołów na imprezy + 2.400 zł.

6) RS Krzeptów rezygnuje z zakupu monitoringu -1.400 zł na rzecz sporządzenia projektu na zagospodarowanie przestrzeni terenów zielonych dz. nr 35/4 i dz. nr 35/5 (teren boiska sportowego). +1.400 zł orazrezygnuje z zakupu usług na imprezy (dmuchańców) - 2.500 zł na rzecz sporządzenia projektu na budowę chodnika przy ul. Tymiankowej w Krzeptowie + 2.500 zł.

7) na wniosek wydz.PRII zmniejsza się kwotę -40.000 zł z wymiany nawierzchni placu zabaw przedszkola w Kątach Wrocławskich , -20 000 zł z budowy ul. Korczaka w Kątach Wrocławskich oraz -20 000 zł z budowy ul. Legionów w Kątach Wrocławskich,( zmniejszenia wynikają z oszczędności po przetargach), a zwiększa się zadanie: Modernizacja boiska przy SP w Gniechowicach do kwoty 555.000 zł poprzez dodanie kwot uzyskanych ze zmniejszeń na powyższych zadaniach (+80.000 zł) oraz dołożenie brakujących +290 000 zł. z wprowadzonej dotacji na termomodernizację SP 2.

W budżecie na 2019 r zabezpieczona jest kwota 185 000zł. Po sporządzeniu projektu i kosztorysu inwestorskiego wartość zadania oszacowano na kwotę 545 113,75zł .

8) na wniosek wydz.OŚiR zmniejsza się środki przeznaczone na pielęgnację parków - 100.000 zł, a zwiększa wartość dotacji na wymianę ogrzewania w budynkach +100.000 zł,

9) w związku z okresem wakacyjnym i pojawiającymi się zagrożeniami udziela się pomocy dla Policji w Kątach Wrocławskich na dodatkowe służby patrolowe w celu zwiększenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Szczegóły udzielonego wsparcia i sposób jego realizacji zostaną ustalone z komendantem policji i przesłane merytorycznej komisji do akceptacji. +20.000 zł.

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 wyniki_glosowania_153.pdf (PDF, 17.68Kb) 2019-07-05 11:16:51 35 razy
2 IX-153-19.pdf (PDF, 919.87Kb) 2019-07-04 10:23:51 54 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Alicja Sawoniewicz 04-07-2019 10:23:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz 04-07-2019
Ostatnia aktualizacja: Alicja Sawoniewicz 05-07-2019 11:16:51