Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr VIII/140/19 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Uchwała Nr VIII/140/19 z dnia 30 maja 2019 r.

Uchwała Nr VIII/140/19
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j Dz.U.2019 r. poz.506) oraz art. 211 ust.1, art 217 ust. 2 pkt 2,3 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2017 roku -tekst jednolity poz.2077 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wysokość planu dochodów  nie zmienia się i wynosi 144.236.118,95 złotych w/g załącznika nr 1 do uchwały, w tym dochody majątkowe wynoszą 11.124.329 złotych. 

2. Wysokość planu wydatków nie zmienia się i wynosi 166.472.118,95 złotych w/g załącznika nr 2 do uchwały, w tym wydatki majątkowe wynoszą 53.358.199 złotych,

3. Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 53.258.199 złotych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Deficyt budżetu gminy wynosi 22.236.000 złotych. Źródłem pokrycia deficytu budżetu będą planowane kredyty i pożyczki wysokości 25.503.600 złotych. Przychody budżetu wyniosą 30.182.600 złotych, a rozchody 7.946.600 złotych. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w 2019 roku wynosi 25.503.600 złotych i jest przeznaczony na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 22.236.000 złotych oraz spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 3.267.600 złotych,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Grzegorz Pacyna

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/140/19
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 30 maja 2019 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik1(452).pdf

 

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/140/19
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 30 maja 2019 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik2(86).pdf

 

 

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/140/19
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 30 maja 2019 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik3(73).pdf

 

 

 

uzasadnienie

 

 

1. W planie dochodów zmienia się klasyfikację budżetową :

1) zgodnie z wnioskiem wydz.PIO dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej w rozdziale 75615 i 75616 pomiędzy paragrafem 069 - 16.000 zł, a 064 + 16.000 zł,

2) zgodnie z wnioskiem GOPS dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej w rozdziale 85502 pomiędzy paragrafem 098 - 54.000 zł, a 2360 + 54.000 zł,

2.W planie wydatków dokonuje się przeniesienia środków :

1)  na wniosek wydz.PRiI zmniejsza się plan o kwotę - 174.000 zł z zadania pn. "Dostosowanie linii kolejowej nr 247 dla obsługi przewozów pasażerskich we WROF poprzez budowę przystanku kolejowego - Mokronos Górny- budowa parkingu „ , ponieważ zgodnie z decyzją Instytucji Zarządzającej gmina otrzymała zgodę na przesunięcie terminu realizacji projektu ( po 2 nierozstrzygniętych przetargach) , które  będzie realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj w latach 2019 i 2020. W roku 2019 ogłoszony będzie przetarg na projekt , a wykonanie zadania w 2020 roku. Łączna wartość zadania 735.000 zł ( 16.808 zł + 718.192 zł), zadanie zostało wprowadzone do WPF.

Wartość zmniejszonych środków +174.000 zł przeznacza się na:

 1. 20 000zł na pielęgnację i utrzymanie boiska w Smolcu do 31.08.2019r.(koszenie, podlewanie, nawożenie).

2. o 100 000zł zwiększa się plan zadania pn: Budowa kanalizacji sanitarnej wschód -Zabrodzie, Mokronos Dolny w związku z włączeniem do przetargu budowy kanalizacji w Mokronosie Górnym w celu umożliwienia wyłonienia wykonawcy w IV kwartale br. Zadanie realizowane będzie w latach 2020- 2023.

3. o 54.000 zł zwiększa się budżet OSP z przeznaczeniem na zakup 9 zestawów aparatów ochrony dróg oddechowych w związku z nowymi przepisami z dnia 9 kwietnia br. nakładającymi obowiązek posiadania tych aparatów zgodnie ze standardami wyposażenia samochodów ratowniczo-gaśniczych. Aparaty zostaną przeznaczone :1 zestaw dla OSP Gniechowice, po 2 zestawy dla OSP Małkowice i Zachowic oraz 4 zestawy dla OSP Smolec. Wartość 1 zestawu ok.6.000 zł.

4. Zmniejsza się wydatki na transport lokalny z usług - 60.000 zł i przeznacza tę kwotę na uruchomienie otwartej linii autobusowej 607 relacji Wrocław-Biskupice przez Cesarzowice,Mokronos Dolny,Jaszkotle i Pietrzykowice. Linia dziennie obsłuży 17 kursów w godzinach 6-20.

5. Zwiększa się plan na zadnie wyposażenie wnętrza parteru budynku po kościele ewangelickim zgodnie z projektem aranżacji wraz z wyceną +150.000 zł., a zmniejsza się plan na wypłatę odszkodowań nadmiernie zaplanowanych - 150.000 zł.

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 VIII-140-19.pdf (PDF, 884.08Kb) 2019-06-10 11:57:26 58 razy
2 wyniki_glosowania_140.pdf (PDF, 15.24Kb) 2019-06-10 11:57:26 41 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Alicja Sawoniewicz 10-06-2019 11:57:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz 10-06-2019
Ostatnia aktualizacja: Alicja Sawoniewicz 10-06-2019 11:57:26