Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kwiecień 2019

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie 108/2019 z dnia 29.04.2019 w sprawie powołania i określenia szczegółowego zakresu zadań koordynatora gminnego w wyborach do Parlamentu europejskiego zarządzonych na dzień 26.05.2019r. 2019-06-07 11:28:43
dokument Zarządzenie 107/2019 z dnia 29.04.2019 w sprawie powołania i określenia szczegółowego zakresu zadań operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji w wyborach do Parlamentu europejskiego zarządzanych na dzień 26.05.2019r. 2019-06-07 11:26:19
dokument Zarządzenie 106/2019 z dnia 25.04.2019 w sprawie ustalenia 02.05.2019 roku dniem wolnym od pracy pracowników Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie 2019-06-07 11:18:29
dokument Zarządzenie 105/2019 z dnia 25.04.2019 w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu "Przeprowadzenie prac planistycznych, sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i sporządzenie zmiany studium uwarunkowań ikierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie" 2019-06-07 11:06:17
dokument Zarządzenie 104/2019 z dnia 25.04.2019 w sprawie powołania komisji przetargowej "Przeprowadzenie prac planistycznych i sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie" 2019-06-07 10:56:51
dokument Zarządzenie 103/2019 z dnia 25.04.2019 w sprawie powołania komisji przetargowej "Dostawa oraz montaż urządzeń zabawowych i urządzeń fitness na placach zabaw na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie" 2019-06-07 10:54:18
dokument Zarządzenie 102/2019 z dnia 24.04.2019 w sprawie powołaniaw Urzędzie Miasta i Gminy Katy Wrocławskie Zespołu ds. przygotowania raportów o stanie gminy 2019-06-07 10:51:37
dokument Zarządzenie 101/2019 z dnia 24.04.2019 w sprawie unieważnienia przetargu "Budowa boisk do piłki plażowej w Kątach Wrocławskich" 2019-06-07 10:49:45
dokument Zarządzenie 100/2019 z dnia 19.04.2019 w sprawie powołania zespołu roboczego do wykonywania zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26.05.2019r . na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie 2019-06-07 10:48:02
dokument Zarządzenie 99/2019 z dnia 16.04.2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Kątach Wrocławskich 2019-06-07 10:44:42
dokument Zarządzenie 108/1/2019 z dnia 29.04.2019 w sprawie zminy wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kąty Wrocławskie 2019-05-13 10:10:39
dokument Zarządzenie 109/2019 z dnia 30.04.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok 2019-05-07 11:25:59
dokument Zarządzenie 106/2019 z dnia 25.04.2019 w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2019 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie 2019-04-26 07:56:24
dokument Zarządzenie 92/2019 z dnia 03.04.2019 w sprawie powołania komisji odbiorowej "Rewitalizacja rynku wraz z remontem dawnego koscioła ewangelickiego w Kątach Wrocławskich etap I" 2019-04-17 13:33:47
dokument Zarządzenie 94/1/2019 z dnia 05.04.2019 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Kąty Wrocławskie w 2019 roku 2019-04-17 13:30:50
dokument Zarządzenie 91/2019 z dnia 03.04.2019 w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego "Prowadzenie prac planistycznych, sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie" 2019-04-17 13:08:57
dokument Zarządzenie 94/2019 z dnia 08.04.2019 w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu "Przebudowa boiska piłkarskiego w ramach zadania Modernizacja kompleksu sportowego przy ul Zwycięstwa w Kątach Wrocławskich" 2019-04-17 13:04:16
dokument Zarządzenie 98/2019 z dnia 15.04.2019 w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania przetargowego "Dostawa energi elektrycznej na potrzeby gminy Kąty Wrocławskie 2019-04-17 12:57:25
dokument Zarządzenie 99/2019 z dnia 16.04.2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Kątach Wrocławskich 2019-04-17 12:54:48
dokument Zarządzenie 97/2019 z dnia 11.04.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok 2019-04-17 12:11:05
dokument Zarzadzenie 93/2019 z dnia 05.04.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok 2019-04-05 11:40:55