Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr VI/110/19 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok oraz podziału wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy

Uchwała Nr VI/110/19 z dnia 28 marca 2019 r.

Uchwała Nr VI/110/19
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok oraz podziału wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018 r. poz.994 ze zm.) oraz art. 211 ust.1, art 217 ust. 2 pkt 2,3 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2017 roku -tekst jednolity poz.2077 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 143.624.977 złotych w/g załącznika nr 1 do uchwały, w tym dochody majątkowe wynoszą 11.124.329 złotych. 

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 165.860.977 złotych w/g załącznika nr 2 do uchwały, w tym wydatki majątkowe wynoszą 53.258.699 złotych,

3. Plan zadań inwestycyjnych zwiększył się o 3.464.300 złotych i wynosi 53.158.699 złotych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Deficyt budżetu gminy wynosi 22.236.000 złotych zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. Źródłem pokrycia deficytu budżetu będą wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 4.679.000 złotych oraz planowane kredyty i pożyczki wysokości 25.503.600 złotych. Przychody budżetu wyniosą 30.182.600 złotych, a rozchody 7.946.600 złotych. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w 2019 roku wynosi 25.503.600 złotych i jest przeznaczony na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 17.557.000 złotych oraz spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 7.826.600 złotych, a także na udzielenie pożyczki z budżetu gminy w wysokości 120.000 złotych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Grzegorz Pacyna

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/110/19
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 28 marca 2019 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik1(439).pdf

 

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/110/19
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 28 marca 2019 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik2(84).pdf

 

 

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/110/19
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 28 marca 2019 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik3(68).pdf

 

 

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/110/19
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 28 marca 2019 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik4(19).pdf

 

 

 

uzasadnienie

 

 

1.Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 491.799 w związku :

1) ze zwiększeniem subwencji oświatowej na podstawie sprawozdań SIO za 2018 rok + 491.529 zł,

2) wynajmem świetlicy w m.Samotwór 270 zł

3) wnioskiem ZGM dokonuje się zmiany klasyfikacji pomiędzy paragrafami 049 - 50.000 zł, a 069

 + 50.000 zł

2.Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 491.799 zł w na :

1) zwiększenie planu dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych w Zachowicach i 2 placówek Montessori w Mokronosie Górnym +200.000 zł,

2) zwiększenie planu dotacji dla niepublicznych placówek przedszkolnych na terenie gminy +291.529 zł,

3) organizację spotkania upowszechniającego tradycję związaną z obchodami Dnia Kobiet +270 zł

3.Zwiększa się wydatki wynikające z wolnych środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy za 2018 rok w wysokości 4.679.000 zł

Wykaz zadań:

 1. Przejęcie sieci wodno-kanalizacyjnej na os.Krzeptów (porozumienie z 2018 roku )-492.000 zł
 2. Zwiększenie środków na dodatkowe 2 koszenia skarp przy drogach gminnych -100.000 zł,
 3. Pomoc finansowa dla DSDiK na nakładkę asfaltową na drodze nr 362 - 500.000 zł,
 4. Pomoc rzeczowa dla DSDiK na budowę chodnika wraz z przebudową mostu przy ul.Popiełuszki

w Kątach Wrocławskich –droga nr 347 - 175.000 zł,

 1. Budowa drogi w ul.Dębowej w m. Sadków w latach 2019/2020 ( koszt 900.000 zł) rozpoczęcie - 300.000 zł,
 2. Przebudowa drogi w ul.Polnej w m.Smolec I etap do torów -300.000 zł,
 3. Oznakowanie i profilowanie szlaków rowerowych na terenie Gminy- 100.000 zł,
 4. Budowa sygnalizacji SDK przy ul.Spółdzielczej w Kątach Wrocławskich-120.000 zł,
 5. Zakup samochodu dostawczo-ładunkowego dla ZGM – 50.000 zł,
 6. Zwiększenie planu na projekty – 170.000 zł,
 7. Zwiększenie planu na zakup mieszkań- zwrot 110.000 zł+ zwiększenie 200.000 zł =310.000 zł,
 8. Zwiększenie planu na wynagrodzenia w urzędzie 200.000 zł,
 9. wyposażenie pomieszczeń biurowych urzędu oraz koszty przeniesienia archiwum urzędu z pomieszczeń GOPS- 120.700 zł
 10. Wyposażenie budynku dawnego kościoła ewangelickiego po przebudowie -150.000 zł,
 11. Zwiększenie planu na roboty dodatkowe powstałe przy przebudowie starej części szkoły w Sadkowie, a nieujęte w kosztorysie –roboty dodatkowe -200.000 zł,
 12. Dowóz uczniów ze szkół na basen w celu nauki pływania- 184.000 zł,
 13. Modernizacja pomieszczeń archiwum z przeznaczeniem na biura GOPS – 220.000 zł,
 14. Zwiększenie planu wynagrodzeń pracowników GOPS -60.000 zł,
 15. Zwiększenie udziałów w ZGK spółka z o.o w Kątach Wrocławskich – 100.000 zł,
 16. Zwiększenie planu na dotacje związane z wymianą pieców na paliwo stałe -200.000 zł,
 17. Wprowadzenie zadania pn.Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza program grantów na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wrocławskiej- 27.300 zł – program dofinansowany ze środkówUE. Wkład Gminy obejmuje okres 2 lat 2019/2020 w łącznej kwocie 52.000 zł oraz pożyczki w 2020 roku dla Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość ze Świdnicy w wysokości 72.000 zł.
 18. Zwiększenie planu na budowę oświetlenia -100.000 zł,

 

23.Zwiększenie dotacji dla GOKiS- 300.000 zł z tej kwoty na :

 1. Zwiększenie ilości godzin funkcjonowania sekcji badmintona 3000zł
 2. Turniej w ramach Mistrzostw Dolnego Śląska w badmintonie 5000zł
 3. Przejęcie sekcji siatkówki w Gniechowicach od Akademii Siatkówki Kadziewicza 4000zł (w przyszłym roku oszczędność rzędu 16000)
 4. Powołanie nowych grup w piłce ręcznej dzieci w Gniechowicach i Sadkowie 5000zł
 5. Turniej Mistrzostw Dolnego Śląska w piłce ręcznej plażowej juniorów i juniorek 12000zł
 6. Wyjazd na Mistrzostwa Polski w piłce ręcznej plażowej juniorów i młodzików 5000zł
 7. Powołanie nowej grupy młodzików w piłce nożnej 4000zł
 8. Powołanie grupy seniorskiej w piłce nożnej 4000zł
 9. Program promocji sportów plażowych w Kątach Wrocławskich 8000zł,

10. Remont busa 10000 zł,

11. zmiana sposobu ogrzewania ciepłej wody w hali przy ul.Zwycięstwa 45000 zł,

12. usunięcie awarii rury kanalizacyjnej w auli hali przy ul.Brzozowej 25000 zł,

13. oświetlenie auli hali przy ul.Brzozowej 50000 zł,

14. Jarmark Wielkanocny i Bożonarodzeniowy 40.000 zł,

15. Mobilni animatorzy sekcje sportowe w różnych miejscowościach dla dzieci i seniorów 20000 zł,

16. Kółko filmowe i fotograficzne wraz z pierwszym wyposażeniem 60000 zł.

 1. Zwiększenie budżetu na inicjatywy lokalne 30.000 zł
 2. Zwiększenie budżetu na małe granty ( wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) - 20.000 zł
 3. Zwiększenie planu na budowę boiska do piłki plażowej przy hali sportowej w Kątach Wrocławskich (w związku z wyceną kosztorysową)-150.000 zł,

4.Dokonuje się przeniesienia środków :

 

1) RS Krzeptów na serwis kosiarki +700 zł, a zmniejsza środki na monitoring -700 zł . Rada Sołecka w budżecie zaplanowała 1.000 zł lecz są to środki niewystarczające.

2) Z planu wyposażenie placów zabaw i montaż urządzeń fitnes - 72.300 zł wydziela się nowe zadanie pn.Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy w m. Kamionna+72.300 zł.

Gmina zgłosiła to zadanie do dofinansowania z programu Dolnośląska Odnowa Wsi, które ma wynieść 30.000 zł.

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 VI-110-19.pdf (PDF, 508.12Kb) 2019-04-04 12:52:45 75 razy
2 wyniki_glosowania_110.pdf (PDF, 16.17Kb) 2019-04-04 12:52:45 58 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Alicja Sawoniewicz 04-04-2019 12:52:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz 28-03-2019
Ostatnia aktualizacja: Alicja Sawoniewicz 04-04-2019 12:52:45