Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

Zadania Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

 1. Analiza i ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy.
 2. Koordynacja i obsługa działań związanych ze sporządzaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 3. Przechowywanie, udostępnianie i informacja o zapisach studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 4. Sporządzanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
 5. Prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 6. Prowadzenie spraw związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego i zabytków.
 7. Prowadzenie spraw związanych z eksploatacją surowców naturalnych.
 8. Opiniowanie projektów dokumentów planistycznych innych organów administracji publicznej.
 9. Opiniowanie projektów podziałów nieruchomości.
 10. Prowadzenie zadań mających na celu podnoszenie stanu estetycznego gminy we współpracy z innymi organizacjami działającymi w tym zakresie oraz podmiotami gospodarczymi.
 11. Uzyskiwanie informacji dotyczących zagospodarowania terenu, wydawanych przez inne organy administracji publicznej.

Do zadań Wydziału w zakresie geodezji i gospodarki nieruchomościami należy:

1.  Gospodarowanie i zarządzanie komunalnymi gruntami zabudowanymi i przeznaczonymi w planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę, w tym ich zbywanie, oddawanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie i  zarząd,
2.  Ustalanie ich wartości, cen i opłat za korzystanie z nich,
3.  Organizowanie przetargów na nieruchomości komunalne,
4.  Nabywanie nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań Gminy,
5.  Komunalizacja gruntów,
6.  Prowadzenie ewidencji gruntów stanowiących własność Gminy,
7.  Tworzenie zasobów gruntów komunalnych,
8.  Zagospodarowanie wspólnot gruntowych,
9.  Prowadzenie spraw związanych z ustaleniem nazw miejscowości ulic i obiektów fizjologicznych oraz numeracji nieruchomości,
10. Podział i scalanie nieruchomości,
11. Ustalanie wzrostu wartości nieruchomości spowodowanych zmianą planu zagospodarowania przestrzennego i budową urządzeń infrastruktury technicznej,
12. Zamiana użytkowania wieczystego na własność,

 

Kontakt:

Kierownik Wydziału Sławomir Palichleb tel. 71 390 72 26

Zastępca Kierownika Wydziału Agnieszka Zakrzewska tel. 71 390 72 39

 

Gospodarka Przestrzenna, I piętro, pok. nr 14 

Agnieszka Czajkowska tel. 71 390 72 21

Michał Kędzior tel. 71 390 72 27

e-mail: gp@katywroclawskie.pl

Gospodarka Nieruchomościami, I piętro, pok. nr 23 

Krystyna Zaracka tel. 71 390 71 42

Urszula Olszewska tel. 71 390 71 42

Elżbieta Janik tel. 71 390 71 42

e-mail: gign@katywroclawskie.pl, geodezja@katywroclawskie.pl

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Krysmalski 13-08-2009 13:36:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Przemysław Nowacki 11-08-2009
Ostatnia aktualizacja: Elżbieta Janik 03-06-2020 15:11:16