Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Smolcu

Projekt

 

z dnia 21 marca 2019 r.

Zatwierdzony przez .........................

 

 

 

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 4 marca 2019 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w Smolcu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068) uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Nadaje się ulicy zlokalizowanej w miejscowości Smolec w granicach dz. nr 248/9, dz. nr 248/3 i części dz. nr 248/8 nazwę ulica Rumiankowa.

2. Przebieg i granice ulicy wymienionej w ust.1 oznaczone są na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich


Grzegorz Pacyna

 

Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 4 marca 2019 r.
Zalacznik1.pdf

 

 

 

uzasadnienie

 

Zgodnie z art 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, podejmowanie uchwał, w sprawie nazw ulic, placów publicznych, mostów oraz wznoszenia pomników przyrody, należy do wyłącznej kompetencji właściwości rady gminy.

Ustalenie nowej nazwy ulicy, będącej przedmiotem niniejszej uchwały wiąże się z potrzebą zapewnienia prawidłowej i czytelnej numeracji porządkowej, położonych w jej sąsiedztwie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę, zgodnie z zasadami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów ( Dz. U. z dnia 2 lutego 2012 r., poz. 125).

Na wniosek współwłaścicieli działek nr 248/9, nr 248/3, nr 248/8 stanowiących drogę wewnętrzną przychylono się do nadania nazwy ulicy Rumiankowa.

Nadanie nazwy ulicy Rumiankowa uzyskała pozytywną opinię Rady Sołeckiej wsi Smolec.

Zgodnie z art.8 ust.1 a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2222) podjęcie przez Radę Miejską uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej wymaga uznania pisemnej zgody właścicieli terenów, na których jest ona zlokalizowana. Tym samym zostały spełnione warunki dla nadani nazwy przedmiotowej drodze.

Należy zwrócić szczególną uwagę, iż nadanie nazwy ulicy służy bezpieczeństwu mieszkańców oraz precyzuje lokalizacje dla nieruchomości m.in. służb ratowniczych, itp.

Stosownie do powyższych w pełni uzasadnione jest nadanie nazwy ulicy w miejscowosci Smolec.

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 uchwała Smolec Rumiankowa.pdf (PDF, 35KB) 2019-03-21 11:22:21 9 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Alicja Sawoniewicz 21-03-2019 11:22:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz 21-03-2019
Ostatnia aktualizacja: Alicja Sawoniewicz 21-03-2019 11:22:21