Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na organizaję kolonii letniej.