Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów, wicedyrektorów i innych nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze

Projekt

 

z dnia 12 marca 2019 r.

Zatwierdzony przez .........................

 

 

 

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 11 marca 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów, wicedyrektorów i innych nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 42 ust. 7 pkt 1, 2 i 3 w związku z art. 91d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLIII/561/18 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów, wicedyrektorów i innych nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze wprowadza się następujące zmiany:w § 1 dodaje się pkt. 6 i 7 o następującym brzmieniu: ,,6) nauczycieli wychowania przedszkolnego prowadzących zajęcia w grupach mieszanych, w których liczba dzieci 6-letnich jest równa lub większa od grupy dzieci 3,4 i 5-letnich - 22 godziny,

7) nauczycieli wychowania przedszkolnego prowadzących zajęcia w grupach mieszanych, w których liczba dzieci 3,4 i 5-letnich jest większa od liczby dzieci 6-letnich - 25 godzin.’’

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego
z mocą obowiązującą od 1 września 2019 r.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich


Grzegorz Pacyna

 

 

uzasadnienie

Niniejsza uchwała jest wyrazem realizacji dyspozycji przepisu art.42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.) zmienionej przez art. 6 pkt 14 lit d ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy -Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.2245)

 

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaww art. 6 pkt 14 lit. dstanowi, że w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela w art. 42 ust.7 pkt 3 lit. c wprowadza się następujące zmiany: organ prowadzący szkołę określa ,,c) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć: nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, z tym że wymiar ten nie może przekraczać 25 godzin’’.

 

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

 

Projekt uchwały został przesłany do zaopiniowania przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli:

1. Zarząd Województwa Dolnośląskiego Forum Związków Zawodowych , pl. Powstańców Śląskich

20 lok.315, 53-314 Wrocław

2. Międzyregionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność'' Dolny Śląsk, pl. Solidarności 1/3/5, 53-661 Wrocław

3. Związek Nauczycielstwa Polskiego - Zarząd Oddziału Kąty Wrocławskie ul. Brzozowa 6, 55-080 Kąty Wrocławskie

 

W/w organizacje związkowe zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały w ustawowym terminie.

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Uchwała.Projekt.2019-02-06 pensum.pdf (PDF, 18KB) 2019-03-12 12:24:34 73 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Alicja Sawoniewicz 12-03-2019 12:24:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Alicja Sawoniewicz 12-03-2019
Ostatnia aktualizacja: Alicja Sawoniewicz 12-03-2019 12:24:34