Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Marzec 2019

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie 71/1/2019 z dnia 04.03.2019 w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Kąty Wrocławskie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2019-06-07 13:53:51
dokument Zarządzenie 88/2019 z dnia 27.03.2019 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gniechowicach podczas jego nieobecności 2019-04-17 15:31:26
dokument Zarządzenie 87/2019 z dnia 27.03.2019 w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na zadanie "Organizacja wypoczynku letniego (kolonii) z realizacja programu profilaktyki antyalkoholowej dla 110 dzieci w wieku 7-14 lat z terenu Gminy Kąty Wrocławskie" 2019-04-17 15:28:24
dokument Zarządzenie 84/2019 z dnia 25.03.2019 w sprawie powołania komisji przetargowej "Budowa boisk do piłki plażowej w Kątach Wrocławskich" 2019-04-17 13:24:35
dokument Zarządzenie 89/2019 z dnia 29.03.2019 w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie "Przeprowadzenie prac planistycznych, sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie" 2019-04-17 13:22:53
dokument Zarządzenie 85/2019 z dnia 25.03.2019 w sprawie powołania komisji przetargowej " Dostawa energii elektrycznej na potrzeby gminy Kąty Wrocławskie" 2019-04-17 13:19:22
dokument Zarządzenie 83/2019 z dnia 20.03.2019 w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego na zadanie ' Budowa kanalizacji sanitarnej Wschód - Zabrodzie" 2019-04-17 13:15:05
dokument Zarządzenie 90/2019 z 29.03.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok 2019-04-05 08:34:36
dokument Zarządzenie 86/2019 w sprawie przedłożenia informacji z wykonania budżetu gminy za 2018 rok 2019-04-02 11:58:34
dokument Zarządzenie 82/2019 z dnia 15.03.2019 w sprawie zmiany powołania komisji przetargowej "Przebudowa boiska piłkarskiego w ramach zadania modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Zwycięstwa w Kątach Wrocławskich" 2019-03-20 11:16:03
dokument Zarządzenie 81/2019 z dnia 15.03.2019 w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2019-03-20 11:13:54
dokument Zarządzenie 80/2019 z dnia 15.03.2019 zatwierdzenie wyników przetargu "Wymiana nawierzchni placu zabaw przedszkola na bezpieczną nawierzchnię w Kątach Wrocławskich" 2019-03-20 11:02:30
dokument Zarządzenie 79/2019 z dnia 15.03.2019 w sprawie regulaminu pracy komisji konkursowej do opiniwania ofert na zadanie "Organizacja wypoczynku letniego ( kolonii) z realizacją programu profilaktyki antyalkoholowej dla 110 dzieci w wieku 7-14 lat z terenu Gminy Kąty Wrocławskie w miejscowości nadmorskiej na terenie kraju " 2019-03-20 11:00:12
dokument Zarządzenie 78/2019 z dnia 15.03.2019 w sprawie powołania komisji konkursowejna zadanie Organizacja wypoczynku letniego ( kolonii) z realizacją programu profilaktyki antyalkoholowej dla 110 dzieci w wieku 7-14 lat z terenu Gminy Kąty Wrocławskie w miejscowości nadmorskiej na terenie kraju " 2019-03-20 10:58:07
dokument Zarządzenie 77/2019 z dnia 14.03.2019 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na zadanie "Organizacja wypoczynku letniego ( kolonii) z realizacją programu profilaktyki antyalkoholowej dla 110 dzieci w wieku 7-14 lat z terenu Gminy Kąty Wrocławskie w miejscowości nadmorskiej na terenie kraju" 2019-03-20 10:37:10
dokument Zarządzenie 76/2019 z dnia 11.03.2019 zatwierdzenie wyników przetargu "Zakup kruszyw drogowych do remomtów drogowych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie" 2019-03-20 10:35:23
dokument Zarządzenie 75/2019 z dnia 08.03.2019 powołanie komisji przetargowej "Budowa kanalizacji sanitarnej wschód- Zabrodzie- dodatkowe odcink" 2019-03-20 10:30:23
dokument Zarządzenie 73/2019 z dnia 07.03.2019 w sprawie regulamiu pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert na zadanie "Organizacja wypoczynku letniego ( kolonii) z realizacją programu profilaktyki antyalkoholowej dla 110 dzieci w wieku 7-14 lat z terenu Gminy Kąty Wrocławskie w miejscowości nadmorskiej na terenie kraju" 2019-03-20 10:27:46
dokument Zarządzenie 72/2019 z dnia 27.02.2019 powołanie komisji odbiorowej "Budowa ul. Korczaka w Kątach Wrocławskich" 2019-03-20 10:25:16
dokument Zarządzenie 71/2019 z dnia 04.03.2019 w sprawie określnia regulamnu pracy komisji konkursowej powołanej do rozpatrzenia ofert złożonych w ramach konkursu na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publiczne w roku 2019" 2019-03-20 10:21:46
dokument Zarządzenie 70/2019 z dnia 04.03.2019 powołanie komisji konkursowej do spraw opiniowania wniosków złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kąty Wrocławskie w 2019" 2019-03-20 10:18:19
dokument Zarządzenie 74/2019 z dnia 07.03.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019rok 2019-03-14 14:02:00
dokument Zarządzenie 74/1/2019 z dnia 07.03.2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie 2019-03-08 14:50:05