Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr V/70/19 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Uchwała Nr V/70/19
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 21 lutego 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018 r. poz.994 ze zm.) oraz art. 211 ust.1, art 217 ust. 2 pkt 2,3 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2017 roku -tekst jednolity poz.2077 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Plan dochodów  nie zmienia się i wynosi 143.117.006 złotych w/g załącznika nr 1 do uchwały, w tym dochody majątkowe wynoszą 11.124.329 złotych. 

2. Plan wydatków nie zmienia się i wynosi 160.674.006 złotych w/g załącznika nr 2 do uchwały, w tym wydatki majątkowe wynoszą 49.692.439 złotych,

3. Plan zadań inwestycyjnych zwiększył się o 3.500 zł i wynosi 49.692.439 złotych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Deficyt budżetu gminy wynosi 17.557.000 złotych. Źródłem pokrycia deficytu budżetu będą planowane kredyty i pożyczki w powyższej wysokości. Przychody budżetu wyniosą 25.503.600 złotych, a rozchody 7.946.600 złotych. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w 2019 roku wynosi 25.503.600 złotych i jest przeznaczony na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 17.557.000 złotych oraz spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 7.826.600 złotych, a także na udzielenie pożyczki z budżetu gminy w wysokości 120.000 złotych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Grzegorz Pacyna

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/70/19
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 21 lutego 2019 r.
Zalacznik1.pdf

 

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/70/19
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 21 lutego 2019 r.
Zalacznik2.pdf

 

 

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/70/19
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 21 lutego 2019 r.
Zalacznik3.pdf

 

 

 

uzasadnienie

 

 

1.Dokonuje się zmiany klasyfikacji w dochodach pomiędzy paragrafami :

1) na wniosek ZGM przenosi się kwotę 4.000 zł z opłat reklamowych -4.000 zł na wpływy z różnych opłat +4.000 zł z powodu mylnej kwalifikacji dochodu,

2) na wniosek ZOJO przenosi się kwotę -6.000 zł z opłat za korzystanie z żywienia na wpływy z usług za odsprzedaż posiłków pracownikom przedszkola +6.000 zł

2.W wydatkach dokonuje się przeniesień i zmiany klasyfikacji w związku z:

1) wnioskiem wydz.WOP dokonuje się zmiany mylnej klasyfikacji pomiędzy działami dotyczącej planu na materiały biurowe i usługi RS Mokronos Dolny z 70095 - 845,48 zł na 75095 + 845,48 zł oraz RS Rybnica zmienia zadanie - rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w Rybnicy -10.000 zł na wycinkę i nasadzenie uzupełniające drzew w obrębie działki 102 ( droga Rybnica-Pietrzykowice) + 10.000 zł z powodu braku zgody na użyczenie terenu na posadowienie urządzeń rekreacyjnych.

2) wnioskiem wydziału PRiI zmniejsza się plan wydatków na projekty- 120.000 zł oraz na zakup mieszkań 110.000 zł i wprowadza trzy zadania. Dwa zadania z dofinansowaniem środków unijnych:

a) Budowa sieci dróg rowerowych oraz B&R na terenie gm.Kąty Wrocławskie -droga rowerowa Kąty Wrocławskie - Nowa Wieś Kącka oraz Sadków-Sadowice ( na projekt) + 65 000 zł . Wartość zadania oszacowano na kwotę 1.465.000 zł, realizacja w latach 2019-2021. W 2019 r 65.000 zł, w 2020 r. 930.000 zł, a w 2021 r. 470.000 zł.

b) Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę siecidróg rowerowych oraz budowę obiektów Parkuj i Jedź i B&R na tereniegminy Jelcz-Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka ( na projekt) +55 000 zł. Wartość zadania oszacowano na kwotę 4.655.000 zł, realizacja w latach 2019-2021.W 2019 r 55.000 zł, w 2020 r. 1.900.000 zł, a w 2021 r. 2.700.000 zł.

c) zadanie trzecie pn.Budowa terenu rekreacyjnego wprowadza się do budżetu z powodu ogłoszenia konkursu przez Ministerstwo Sportu i Turystyki na rozwój małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej Otwartych Stref Aktywności, na które gmina może otrzymać dofinansowanie w wysokości 50.000 zł. Proponuje się m.Strzeganowice 110.000 zł,

Zmniejszone plany projektów i zakupu mieszkań będą uzupełnione w projekcie uchwały na najbliższej sesji RM.

3) zmniejsza się plan z remontów świetlic -3.500 zł, a zwiększa plan zadania "Budowa świetlicy w Kilianowie" na wykonanie dodatkowej instalacji alarmowej w budynku świetlicy + 3.500 zł.

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 V-70-19.pdf (PDF, 359.29Kb) 2019-03-01 11:32:51 107 razy
2 wyniki_glosowania 70.pdf (PDF, 15.16Kb) 2019-03-01 11:32:51 60 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Alicja Sawoniewicz 01-03-2019 11:32:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz 21-02-2019
Ostatnia aktualizacja: Alicja Sawoniewicz 01-03-2019 11:32:51