Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat

Projekt

 

z dnia 13 lutego 2019 r.

Zatwierdzony przez .........................

 

 

 

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 21 lutego 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.994 ze zm.) oraz art.13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.2204 ze zm.) Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą na część nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 2/12 AM-14 o pow.15 m2 położonej w Kątach Wrocławskich, na której posadowiony jest garaż blaszany stanowiący własność dzierżawcy (stanowisko garażowe nr 42).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Grzegorz Pacyna

 

Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 21 lutego 2019 r.
Zalacznik1.pdf

st.42

 

 

 

 

uzasadnienie

 

Nieruchomość opisana w § 1 niniejszej uchwały stanowi własność Gminy Kąty Wrocławskie i znajduje się w gminnym zasobie nieruchomości.

Zgodnie z art.13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z ustaw, nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu.

W szczególności nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się,oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia,oddania w trwały zarząd, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek, przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw państwowych oraz jako majątek tworzonych fundacji.

W myśl art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy o samorządzie gminnym, do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczający zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niź 3 lata lub na czas nieoznaczony. Uchwała Rady Gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zamierzają zawrzeć kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. W tej sytuacji Burmistrz może zawrzeć kolejną umowę wyłącznie za zgodą Rady Gminy.

Działka nr 2/12 przeznaczona jest w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową. Przez obecnego dzierżawcę użytkowana jest jako teren pod posadowienie blaszanego garażu.

Dotychczasowy dzierżawca korzystał z wydzierżawionego gruntu zgodnie z zawartą umową dzierżawy, wnosząc czynsz w określonym umową terminie oraz podatek od nieruchomości. Dzierżawca wyraża chęć dalszej dzierżawy.

Zawarcie kolejnej umowy, na okres do 3 lat, będzie stanowiło dla gminy źródło dalszych dochodów.

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały znajduje pełne uzasadnienie.

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Uchwała st.42 2.12 AM-14 zipx..pdf (PDF, 48KB) 2019-02-13 14:25:09 11 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Alicja Sawoniewicz 13-02-2019 14:25:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz 13-02-2019
Ostatnia aktualizacja: Alicja Sawoniewicz 13-02-2019 14:25:09