Ogłoszenie dot. rozstrzygnięcia naboru ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu sportu w 2019 r.