Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Informacja z sesji Rady Miejskiej - grudzień 2018

INFORMACJA Z SESJI RADY MIEJSKIEJ – GRUDZIEŃ 2018

W dniu 27 grudnia 2018 roku miała miejsce III Sesja Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich.

Przebieg ostatniej sesji Rady Miejskiej w 2018 roku był rejestrowany i jest dostępny w Internecie, a także został opublikowanym na stronie internetowej gminy w postaci protokołu z sesji. Chciałbym poprzez ten artykuł przybliżyć i zaakcentować kilka najważniejszych punktów obrad ostatniej sesji i szerzej je omówić.

W sesji uczestniczyli zaproszeni goście tj. Radni Powiatu Wrocławskiego: Pana Piotr Chmurzyński – pełniący funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu Wrocławskiego, Pan Sławomir Hryniewicz - Prezes Stowarzyszenia Przedsiębiorców Kąteckich, Pan Hieronim Kuryś oraz Pan Andrzej Jamrozik.

Bardzo się cieszę, że byli obecni podczas sesji przedstawiciele jednostek pomocniczych tzn.: sołtysi i przewodniczący rad osiedli oraz przedstawiciele stowarzyszeń działających w naszej gminie, a także Przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów Pani Krystyna Horak.

 

Jednym z pierwszych punktów obrad sesji było złożenie ślubowania przez Pana Dawida Ludwikowskiego, który objął mandat radnego w Okręgu Wyborczym nr 2 po Pani Katarzynie Łapińskiej-Szymańskiej, która złożyła mandat w grudniu ubiegłego roku, a w międzyczasie objęła stanowisko Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie. Pani Katarzyna Łapińska-Szymańska jest pierwszą kobietą w historii naszego miasta, która objęła tak ważne stanowisko w administracji gminnej.

W imieniu własnym i Rady Miejskiej jeszcze raz gratuluję i życzę Pani Katarzynie wszystkiego najlepszego na nowym stanowisku, wytrwałości i determinacji w pracy na rzecz naszej lokalnej społeczności.

Rada Miejska uhonorowała pamiątkowymi dyplomami kilku radnych obecnej kadencji oraz kadencji 2014-2018 za kilkudziesięcioletnią aktywność w samorządzie gminnym i działalność na poziomie lokalnych społeczności tj. sołectw.

W kolejnym punkcie obrad, Przewodniczący komisji stałych Rady Miejskiej przedstawili sprawozdania z prac komisji. Zachęcam Państwa do zapoznawania się ze sprawozdaniami z prac komisji, które są publikowane na stronie internetowej gminy. Informacje zawarte w sprawozdaniach zawierają bardzo dużo ważnych i szczegółowych informacji dotyczących spraw i tematów omawianych podczas posiedzeń komisji. To na posiedzeniach komisji toczy się merytoryczna dyskusja o zadaniach aktualnie realizowanych przez nasz samorząd jak i o planach oraz przedsięwzięciach jakie czekają naszą społeczność w nadchodzącej przyszłości. W grudniu ubiegłego roku aktywność komisji skupiała się przede wszystkim na czytaniu projektu uchwały budżetowej na rok 2019 i podejmowaniu wniosków w sprawie zmian i poprawek w wymienionym powyżej projekcie uchwały. Przewodniczący komisji w swoich sprawozdaniach przedstawili wnioski, które zostały podjęte przez komisje i skierowane do Pana Burmistrza. Zdecydowana większość wniosków, przedstawionych przez komisje została uwzględniona i znalazła odzwierciedlenie w przedstawionej Radzie Miejskiej uchwale budżetowej na rok bieżący. Należy podkreślić fakt, że wszystkie stałe komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały budżetowej na 2019 rok.

Szczególnie dużo pracy nad uchwałą budżetową i uchwałami okołobudżetowymi miała Komisja Budżetu i Rozwoju, której pracą kieruje Przewodnicząca Pani Anna Skórczak. Zasadniczym celem komisji było ograniczenie poziomu zadłużenia gminy, które zostało zaplanowane w projekcie uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie na kwotę 72,5 mln zł. Należy dodać, że autorem pierwotnego projektu uchwały budżetowej na rok 2019 był poprzedni burmistrz Antonii Kopeć. Komisja podjęła kilka bardzo ważnych wniosków mających wpływ na ostateczny kształt uchwały budżetowej oraz pozytywnie zaopiniowała uchwały okołobudżetowe, a w szczególności uchwałę o Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W wyniku uwzględniania wniosków komisji Rady Miejskiej oraz wprowadzenia przez Pana Burmistrza autopoprawek do projektu uchwały budżetowej, został wypracowany plan finansowy na rok 2019 (uchwała budżetowa). Plan finansowy zakłada osiągnięcie przez gminę dochodów budżetowych na poziomie ponad 143 mln zł, wydatki budżetowe przekroczą kwotę 160 mln zł. Deficyt budżetowy został ustalony na poziomie 17.5 mln zł. Wprowadzone zmiany pozwoliły obniżyć poziom planowanego na rok 2019 zadłużenia gminy do kwoty 56.1 mln zł.

Uchwała budżetowa gminy Kąty Wrocławskie na rok 2019, uchwała wprowadzająca Wieloletnią Prognozę Finansową oraz pozostałe uchwały okołobudżetowe zostały uchwalone przez Radę Miejską. Wszystkie uchwały podjęte przez Radę Miejską podczas sesji w dniu 27 grudnia 2018 roku zostały przeze mnie podpisane w dniu 31.12.2018 r.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Pacyna

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Olszewska 10-01-2019 08:36:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Olszewska 09-01-2019
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Olszewska 10-01-2019 08:36:55