Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały w sprawie zmian w statucie gminy Kąty Wrocławskie

Projekt

 

z dnia 27 listopada 2018 r.

Zatwierdzony przez .........................

 

 

 

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 22 listopada 2018 r.

w sprawie zmian w Statucie Gminy Kąty Wrocławskie

Na podstawie art. 3 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2018, poz. 994) Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala zmiany do Statutu Gminy Kąty Wrocławskie:

§ 1. W uchwale Nr XLV/585/18 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 września 2018 r w sprawie Statutu Gminy Kąty Wrocławskie wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 25 w ust. 1 skreśla się zapis „po zasięgnięciu opinii Burmistrza”

2) w § 49 uchyla się ust. 2

3) w § 95 uchyla się ust.3

4) w § 118 uchyla się ust. 2

§ 2. 2. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3. 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 4. 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kątach Wr.


Grzegorz Pacyna

 

 

Uzasadnienie

Podstawowym aktem prawnym regulującym przepisy ustrojowo-organizacyjne gminy jest jej statut.

Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U z 2018 poz.994 t.j. z dnia 2018.05.24), w statucie gminy określa się ustrój gminy, zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostek pomocniczych, zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich , zasady i tryb działania komisji rewizyjnej, organizację wewnętrzną oraz tryb pracy organów gminy , zasady działania klubów radnych , zasady udziału przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych w pracach rady gminy, uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy.

Zmiany zapisów § 1 przedłożonej uchwały dostosowują uregulowania w wymienionych wyzej zapisów do obowiązujących przepisów prawnych.

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 zm.Statut Uchwała.Projekt.2018-11-22.Kopia.pdf (PDF, 174.97Kb) 2018-11-27 13:24:44 114 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Alicja Sawoniewicz 27-11-2018 13:24:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Alicja Sawoniewicz 27-11-2018
Ostatnia aktualizacja: Alicja Sawoniewicz 27-11-2018 13:24:44