Informacja o przyjęciu do realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej