Oferta realizacji zadania publicznego pt. "100 lat niepodległości - biesiada smolecka"