Oferta realizacji zadania publicznego pt. "Uczcijmy razem stulecie odzyskania Niepodległości"