Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr XLVI/586/18 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Uchwała Nr XLVI/586/18
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 11 października 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2018 r. poz.994 ze zm. ) oraz art. 211 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2017 roku -tekst jednolity poz.2077 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów  poprzez zwiększenie ich o kwotę 557.805,90 złotych w/g załącznika nr 1 do uchwały.Plan dochodów po zmianach wynosi 143.236.582,92 złote, w tym dochody majątkowe 16.001.352,92 złote. 

2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków poprzez zwiększenie ich o kwotę 557.805,90 złotych w/g załącznika nr 2 do uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi 172.290.082,92 złote, w tym wydatki majątkowe 65.781.308,68 złotych,

3. Plan zadań inwestycyjnych wynosi 65.781.308,68 złotych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Deficyt budżetu gminy wynosi 29.053.500 złotych . Źródłem pokrycia deficytu budżetu będą wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikająca z zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w  wysokości 5.675.000 zł oraz planowane kredyty i pożyczki w wysokości 23.378.500 zł. Przychody budżetu wyniosą 36.675.000 złotych, a rozchody 7.621.500 złotych. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w 2018 roku wynosi 31.000.000 złotych i jest przeznaczony na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 23.378.500 złotych oraz spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 7.621.500 złotych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kątach Wr.


Jarosław Wojciechowski

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVI/586/18
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 11 października 2018 r.
Zalacznik1.pdf

 

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/586/18
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 11 października 2018 r.
Zalacznik2.pdf

 

 

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI/586/18
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 11 października 2018 r.
Zalacznik3.pdf

 

 

 

uzasadnienie

1.Plan dochodów zwiększono o kwotę 557.805,90 zł w związku z:

1) wpłatą darowizny na rzecz odszkodowań za grunty + 552.123 zł,

2) przyznaniem przez Kuratorium Oświaty nagrody za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej nauczycielowi z SP 1+ 5.682,90 zł.

2.Plan wydatków zwiększono o łączną kwotę 557.805,90 zł z przeznaczeniem na;

1) wypłatę odszkodowań za grunty osobom fizycznym + 142.123 zł,

2) wypłatę odszkodowań za grunty osobom prawnym + 410.000 zł

3) wypłatę nagrody kuratora wraz z pochodnymi dla nauczyciela z SP1+ 5.682,90 zł

3. Dokonuje się zmiany pomiędzy zadaniami zmniejszając plan wydatków zadania pn. Modernizacja kompleksu sportowego przy ul.Zwycięstwa - 120.000 zł, a zwiększa plan zadania pn.Przebudowa kompleksu sportowego w Smolcu +120.000 zł.

 

4.Dokonuje się zmiany klasyfikacji wydatków pomiędzy działami:

1) przeniesienie związane z niewykorzystanymi środkami rady osiedlowej nr 5na zakupu nagród, energii elektrycznej i zakup artykułów żywnościowych i przeznaczenie ich na dokonanie nasadzeń na terenach zielonych na osiedlu (górka i plac zabaw ul. Brzozowa) 1.557 zł

2) przeniesienie związane z niewykorzystanymi środkami z funduszu sołeckiego na zakup artykułów żywnościowych i przeznaczeniem ich nazakup sprzętunagłośniającego (mixer i mikrofon) oraz zakup części zamiennych do kosiarki dla sołectwa Kilianów.2.500 zł,

3) zebranie wiejskie w sołectwie Pietrzykowice zadecydowało o przeznaczeniu niewykorzystanych środków z funduszu sołeckiego przeznaczonych na koszenie terenów zielonych na usługę cyklinowania parkietu na świetlicy 5.500 zł

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 XLVI-586-18.pdf (PDF, 37KB) 2018-10-16 11:33:38 49 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Alicja Sawoniewicz 16-10-2018 11:33:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jarosław Wojciechowski 11-10-2011
Ostatnia aktualizacja: Alicja Sawoniewicz 16-10-2018 11:33:38