Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Sprawozdanie z prac Komisji Dróg, Bezpieczeństwa, Porządku za wrzesień 2018

SPRAWOZDANIE Z PRAC KOMISJI DRÓG, BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU

ZA MIESIĄC WRZESIEŃ 2018 R.

 

Komisja obradowała w dniu 18 września. W porządku posiedzenia zaplanowaliśmy: analizę wykonania budżetu za I półrocze 2018 r. w zakresie działania komisji, ocenę realizacji wniosków, opiniowanie projektów uchwał, sprawy różne. Na wstępie, mieszkaniec Kątów Wrocławskich, użytkownik ogródka działkowego, zapoznał komisję z problemem porządku i bezpieczeństwa na ogródkach działkowych zlokalizowanych przy ulicy Okrzei. Zwrócił uwagę na notoryczne zaśmiecanie wejścia na teren ogródków i spożywanie w tych miejscach alkoholu. Komisja wystąpiła z wnioskiem o włączenie okolic ogródków działkowych do działań policji w ramach patroli pieszych. Poza tym zarząd ogródka wystąpi z pismem do Burmistrza o podjęcie odpowiednich działań porządkujących miejsce, których właścicielem jest gmina.

Następnie przystąpiliśmy do porządku posiedzenia. Ocenę realizacji budżetu rozpoczęliśmy od wydatków związanych z OSP. W spotkaniu uczestniczyli: Kierownik ZGM - p. Łucja Krokosz oraz Julian Żygadło. Pomimo zaproszenia nie przybył nikt z druhów OSP. Zaplanowane, drobne remonty i naprawy w remizach i przed budynkami, zostały wykonane pomimo wcześniejszych problemów z brakiem wykonawców. Nastąpił wzrost wyjazdów do akcji m.in. pożary, usuwanie owadów, szkolenia, co spowodowało zwiększone wydatki w tej pozycji. Większe koszty generują też wyjazdy dużych aut pożarniczych do niewielkich zdarzeń, dlatego wraca pomysł sukcesywnego zakupu małych pojazdów do tych celów. W tym roku jednostki zostały doposażone znaczną ilością drobnego sprzętu i umundurowaniem. Przeszkolono w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy 4 strażaków, kolejne 4 będzie uczestniczyło w szkoleniu.

W dziale cmentarze informacji udzieliła nam Kierownik ZGM. M.in. wystąpiono o pozwolenie na przycięcie zagrażających bezpieczeństwu drzew, utwardzono miejsca pod pojemniki na odpady. W tym miejscu należy podkreślić notoryczne wysypywanie odpadów poza pojemnikami (dotyczy Smolca), niechęć do segregowania. Komisja wnosiła o konsekwentną akcję edukacyjną i informacyjną w tym zakresie. Poza tym należy w sposób widoczny i skuteczny oznaczać pojemniki.

W zakresie inwestycji drogowych informacji udzielała nam Kierownik Wydziału PRiI - Agnieszka Litwin. M. in. kończy się budowa ulicy Legionów w Kątach Wrocławskich, zadanie realizowane zgodnie z planem, oczekujemy na uzgodnienia z „Polskimi Wodami” aby móc przystąpić do realizacji drogi w Cesarzowicach, wybrano wykonawcę na budowę drogi wewnętrznej przy ul. Korczaka. Nie uruchomiono zadania pn. „Budowa chodnika w Bogdaszowicach” - czekamy na porozumienie ze Starostwem Powiatowym (potrzebne posiedzenie sesji) – zadanie zostanie prawdopodobnie przeniesione na środki niewygasające na następny rok.

Kierownik Wydziału Dróg i Transportu - Stanisław Chojecki zapoznał nas z realizacją zadań w zakresie pracy swojego wydziału. Jak podkreślił wszystkie zadania są na ukończeniu (pozostała ulica Porzeczkowa w Gniechowicach) i będą dokonywane odbiory. Uwagi członków komisji były co do technologii wykonania nakładki na ulicy Sobótki w Kątach Wrocławskich, które zostały wyjaśnione. Z informacji przekazanych przez kierownika, wynika iż ze względu na wyższe ceny usług od zaplanowanych w budżecie kwot nie zostaną zrealizowane chodniki przy ulicy Okrzei w Kątach Wrocławskich i chodnik w Gądowie.

W punkcie drugim posiedzenia zapoznaliśmy się z realizacją wniosków kierowanych do Burmistrza. W dwóch przypadkach były uwagi co do zrealizowania. Uwagi te były na bieżąco wyjaśnione i w jednym przypadku potwierdzone dokumentem potwierdzającym odpowiednie działanie, natomiast w drugim wyjaśnione przez Burmistrza przez podjęcie ponownych rozmów z potencjalnym wykonawcą.

Komisja odniosła się pozytywnie do projektów uchwał w sprawie nadania nazw ulic w Smolcu i Sadkowie.

 

W sprawach różnych zapoznaliśmy się z korespondencją w sprawie działań zmierzających do przebudowy A4.

Informacja w sprawie działań Rady Miejskiej i Urzędu Miasta zmierzających do przebudowy autostrady A4 w obu kierunkach na odcinku Wrocław – Legnica.

Niemalże od początku pracy naszej Rady Miejskiej, a zwłaszcza Komisji Dróg, Bezpieczeństwa i Porządku temat tej arterii komunikacyjnej jak również obwodnicy był poruszany bardzo często. Zastanawialiśmy się nad skutecznymi sposobami wpływu na decyzje odpowiednich urzędów i instytucji w celu przyspieszenia prac w tym zakresie. Na jednej z sesji pojęliśmy apel do którego odnieśli się i poparli parlamentarzyści. Dostaliśmy odpowiedź z GDDKiA, w którego sentencji jest informacja, że aktualnie możliwe jest jedynie prowadzenie prac przygotowawczych pod warunkiem zabezpieczenia odpowiednich środków w ramach corocznych ustaw budżetowych. Obecnie prowadzone są analizy kontynuowania prac przygotowawczych, których ostateczny wynik uzależniony będzie od przewidywanego limitu środków. Przypomnę, że wcześniej zadanie pn. przebudowa A4 na omawianym odcinku nie znalazło uznania i nie zostało wpisane do Programu Budowy Dróg Krajowych i Autostrad na lata 2014 – 2023 (z perspektywą do 2025 r.) . Minister Infrastruktury w odpowiedzi, potwierdził brak zadania w programie, usprawiedliwiając swoją bierną postawę w tej sprawie. Ponadto stwierdził, iż limit 135 mld zł na zadania już zaplanowane jest niewystarczający, a na zadania już planowane potrzeba ok. 200 mld zł. Poza względami finansowymi, wskazał na kwestie społeczne. Przedmiotowa inwestycja polegająca na dostosowaniu autostrady do odpowiednich parametrów technicznych, wymusza szereg działań, które niezbyt przychylnie są przyjmowane przez okoliczną społeczność. Przykładem jest konieczność likwidacji niektórych węzłów drogowych oraz zamknięcie obiektów inżynierskich podczas przebudowy autostrady. Niemniej jednak potwierdził, że Ministerstwo Infrastruktury planuje zabezpieczyć środki na prace przygotowawcze, które mogą potrwać nawet 3 lata.

Z inicjatywy przewodniczącego Rady Miasta i Burmistrza naszej gminy, odbyło się spotkanie poświęcone uciążliwościom i planowaną przebudową A4. W spotkaniu ze strony naszej gminy uczestniczyli Antoni Kopeć – Burmistrz, Jarosław Wojciechowski – Przew. R.M., Mirosław Pawlaczyk – Przew. KDBiP oraz Wójt Gminy Kobierzyce – Ryszard Pacholik, Przew. RG. Kobierzyce p. Elżbieta Regulska, Wójt Gminy Kostomłoty – Stanisław Wicha, Przew. RG. Kostomłoty Mariusz Żałobnik, Wójt Gminy Wądroże Wielkie – p. Elżbieta Jedlecka, Przew. RG. Wądroże Wielkie – p. Dariusz Żołnierczyk, Komendant Komisariatu Policji w Kątach Wrocławskich - kom. Robert Bator.

Obecni na spotkaniu wymienili swoje spostrzeżenia i obawy jakie niesie zwiększający się ruch pojazdów, a także podnosili problem zorganizowania ruchu podczas remontu. Zgodnie uznali za właściwą inicjatywę Burmistrza Kątów Wrocławskich Antoniego Kopcia co do montażu urządzenia odcinkowego pomiaru prędkości co powinno ograniczyć brawurę kierujących i zmniejszyć wypadkowość, a co za tym idzie mniejszy ruch pojazdów objeżdżających utrudnienia na A4 przez drogi lokalne. Ustalono że samorządy:

  • wymienią się korespondencją w sprawie podejmowanych działań dotyczących modernizacji A4,
  • wystosują wspólnie pismo do GDDKIA z żądaniem przekazywania na bieżąco informacji o postępie prac w sprawie A4 i włączenie lokalnych samorządów w tryb konsultacyjno – opiniodawczy projektowanych rozwiązań mających wpływ na społeczno – ekonomiczne skutki w poszczególnych gminach,
  • podtrzymać wspólne stanowisko w sprawie utrzymania dotychczasowych węzłów autostradowych.

 

Przewodniczący Komisji Dróg, Bezpieczeństwa i Porządku

Mirosław Pawlaczyk

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 sprawozdanie komisji DBiP - wrzesień 2018.pdf (PDF, 18KB) 2018-10-05 13:52:11 39 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Olszewska 05-10-2018 13:52:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Olszewska 25-09-2018
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Olszewska 05-10-2018 13:52:11