Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Do zadań Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa należy:

1. Tworzenie gminnego programu ochrony środowiska.

2. Prowadzenie postępowań w sprawach oceny oddziaływania na środowisko.

3. Wykonywanie działań zwiazanych z ochroną powietrza atmosferycznego:

a) zadania związane z dofinansowaniem do zmiany systemów ogrzewania opartego na paliwie stałym w celu ograniczenia niskiej emisji.

b) zadania zwiazane z dofinansowaniem odnawialnych źródeł energii.

4. Ochrona terenów zieleni, drzew i krzewów - wydawanie decyzji zezwalających na usuwanie drzew i krzewów oraz naliczanie kar za zniszczenie.

5. Tworzenie i utrzymywanie terenów zielonych w obrębie miasta.

6. Utrzymanie czystości na jezdniach i chodnikach w obrębie miasta.

7. Prowadzenie postępowań nakazujących osobie fizycznej, której działalnosć negatywnie oddziałuje wykonanie czynności zmierzających do ograniczenia tego oddziaływania.

8. Prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

9. Prowadzenie ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

10. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

11. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

12. Prowadzenie elektronicznej ewidencji udzielonych i cofniętych zezwoleń wyszczególnionych w pkt 10 i 11.

13. Opracowanie analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi i sporządzenie sprawozdań. Udostępnianie na stronie internetowej informacji na temat gospodarki odpadami.

14. Wydawanie decyzji nakazujących posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania lub magazynowania.

15. Udział w monitorowaniu realizacji obowiązków wlaścicieli określonych ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porządku w gminach

16. Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska.

17. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie.

18. Występowanie w sprawach o wykroczenia przeciw przepisom o ochronie środowiska.

19. Realizacja zadań związanych z dofinansowaniem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

20. Tworzenie gminnego programu usuwania azbestu oraz wykonywanie zadań związanych z jego realizacją, w tym zadania zwiazane z dofinansowaniem utylizacji wyrobów zawierajacych azbest.

21. Prowadzenie postępowania egzekucyjnego w sprawach dot. opłat za odbiór odpadów z posesji, obowiązujących przed dniem 1 lipca 2013 r.

22. Prowadzenie działań w zakresie ustalania szkód powstałych na gruntach rolnych na skutek klęsk żywiołowych.

23. Współpraca z kołami łowieckimi w sprawach dotyczących łowiectwa.

24. Tworzenie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Prowadzenie spraw związanych z ochroną przed bezdomnymi zwierzętami.

25. Prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe oraz zwierzęta gospodarskie.

26. Współpraca z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w zakresie wynikającym z ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

27. Wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psów ras uznawanych za agresywne.

28. Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz rolników.

Telefony:

Inspektor ds. Ochrony Środowiska Aneta Słoniowska 71 390 72 08

Inspektor ds. Ochrony Środowiska Agata Gandecka 71 390 71 52
Inspektor ds. Ochrony Środowiska Magdalena Matysek 71 390 71 51

e-mail: ochrona@katywroclawskie.pl, osir@katywroclawskie.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Krysmalski 12-08-2009 14:11:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Matysek 11-08-2009
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Matysek 19-01-2021 13:59:44