Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/207/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gniechowice, dla terenów w rejonie ulic Ogrodowej i Spokojnej

Projekt

 

z dnia 14 sierpnia 2018 r.

Zatwierdzony przez .........................

 

 

 

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia .................... 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XVI/207/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gniechowice, dla terenów w rejonie ulic Ogrodowej i Spokojnej

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2018.994 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.2017.1073 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XVI/207/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gniechowice, dla terenów w rejonie ulic Ogrodowej i Spokojnej dokonuje się następujących zmian:

1) wprowadza się §3a o następującym brzmieniu:

1. Obszar, o którym mowa w §3, dzieli się na poszczególne części wskazane symbolami A, B, C i D.

2. Dla poszczególnych części obszaru mogą następować odrębne opracowania i uchwalanie odrębnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.;

2) zmienia się treść załącznika, o którym mowa w §3, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe ustalenia treści uchwały, o której mowa w ust. 1 zachowują moc.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jarosław Wojciechowski

 

Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia .................... 2018 r.
Zalacznik1.pdf

Granice obszaru objętego sporządzanym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

 

 

 

Uzasadnienie

Na podstawie uchwały nr XVI/207/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 lutego 2016r., sporządza się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Gniechowice, dla terenów w rejonie ulic Ogrodowej i Spokojnej. W trakcie jego sporządzania, w wyniku uwag złożonych do projektu planu, nastąpiła konieczność etapowania prac planistycznych. Z tego względu cały obszar opracowania dzieli się na części A, B, C i D. Dla tych części wskazuje się możliwość dokonania odrębnych opracowań i uchwalania odrębnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdza się, że zmiana uchwały nr XVI/207/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gniechowice, dla terenów w rejonie ulic Ogrodowej i Spokojnej jest zasadna.

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 GNI_ogrody_przystapienie_zmiana.pdf (PDF, 4.MB) 2018-08-14 15:06:48 54 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Alicja Sawoniewicz 14-08-2018 15:06:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Alicja Sawoniewicz 14-08-2018
Ostatnia aktualizacja: Alicja Sawoniewicz 14-08-2018 15:06:48