Nabór ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania piłki nożnej w miejsowości Sadowice