Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ustnym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 37/4 położonej w obrębie Nowa Wieś Wrocławska

Ogłoszenie Nr 6840/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

z dnia 23 maja 2018 r.

o przetargu na nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w Nowej Wsi Wrocławskiej

Na podstawie:art.37 ust.1 i art.40 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz.U z 2018 r. poz.121),

Burmistrz Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich ogłasza przetarg nieograniczony ustny ( licytacja) na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Nowej Wsi Wrocławskiej.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość zabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka 37/4 o pow.300 m2 położona w Nowej Wsi Wrocławskiej, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1S/00013892/0.

Cena wywoławcza 97.500,00 zł

Wadium 10.000,00 zł

Postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przeatrgu nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej .

1.Przetag odbędzie się w dniu 29 czerwca 2018 r.o godz.1020 w Urzędzie Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich, Rynek-Ratusz w sali nr 24 I piętro.

2.Rodzaj przetargu: nieograniczony ustny (licytacja).

3.Osoby przystępujące do przeatrgu powinny na 3 dni przed przetargiem wpłacić wadium na konto Gminy Kąty Wrocławskie -Bank Spółdzielczy Kąty Wrocławskie nr 62 9574 0005 2001 0000 0101 0005.

4.Zainteresowanym, którzy nie wygrają przetargu wadium wypłaca się po jego zakończeniu .

5.Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi, jeżeli Nabywca nie stawi się w wyznaczonym terminie w Kancelarii Notarialnej w celu zawarcia umowy w formie aktu notarialnego lub też w inny sposób uchyla się od zawarcia takiej umowy.

6. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości tj.wycena nieruchomości,wypis i wyrys z ewidencji gruntów, opłaty notarialne oraz sądowe ponosi Nabywca.

Burmistrz Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów.

Informacji dotyczącej nieruchomości udziela się w Urzędzie Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami pok.nr 23 tel (71) 390 72 39

 

Załączniki do pobrania

1 NWW 37.4.pdf (PDF, 39KB) 2018-05-23 11:28:08 136 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Salij 23-05-2018 11:28:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz 23-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Justyna Salij 23-05-2018 11:28:08